Tin tức

Kế hoạch khai giảng

PHÒNG GD- ĐT HUYỆN MỸ LỘC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TIỂU HỌC MỸ THẮNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  Số:   79  /KH- THMT        Mỹ Thắng, ngày 27 tháng 8 năm…

Kết quả tuyển sinh lớp 1

TRƯỜNG TIỂU HỌC MỸ THẮNG DANH SÁCH LỚP 1- NĂM HỌC 2019-2020 STT Mã hộ Họ và tên Ngày sinh Nữ Nơi ở hiện nay Hộ khẩu Dân…