kế hoạch vận động tài trợ

Tháng Sáu 30, 2019 6:13 chiều

 

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN MỸ LỘCTRƯỜNG TIỂU HỌC MỸ THẮNG

Số:  127 /KH-THMT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

     Mỹ Thắng, ngày  28 tháng 12  năm 2018

 

       KẾ HOẠCH VẬN ĐỘNG TÀI TRỢ

     NÂNG CẤP NHÀ VỆ SINH HỌC SINH

NĂM HỌC 2019 – 2020

 

Căn cứ Điều lệ trường Tiểu học ban hành kèm theo thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Thông tư số 16/2018/TT- BGDĐT ngày 03 tháng 8 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạoquy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

Căn cứ Công văn số 1517/SGD&ĐT-KHTC ngày 06/11/2018 của Sở  GD&ĐT tỉnh Nam Định về việc hướng dẫn một số nội dung về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân theo thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT ngày 03 tháng 8 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Kế hoạch 126/KH-THMT ngày  27 tháng 12 năm 2018 về sửa chữa nâng cấp nhà vệ sinh học sinh, trường tiểu học Mỹ Thắng xây dựng Kế hoạch vận động tài trợ nâng cấp nhà vệ sinh học sinh năm học 2019 – 2020, cụ thể như sau:

 1. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:
 2. Quy mô trường, lớp:

– Tổng số lớp: 21 lớp

– Tổng số học sinh: 762 học sinh- Nữ : 370 em

 1. Đặc điểm tình hình:
 2. Thuận lợi:

– Trường tiểu học Mỹ Thắng luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của PGD & ĐT huyện Mỹ Lộc, của Đảng ủy, chính quyền địa phương xã Mỹ Thắng.

– Ban đại diện cha mẹ học sinh nhiệt tình trách nhiệm, phối hợp tốt với nhà trường hoạt động hiệu quả.

– Công tác xã hội hóa giáo dục được các cấp các ngành quan tâm, phụ huynh ủng hộ.

– Nhà trường được công nhận trường chuẩn Quốc gia mức độ 2 và trường đạt chuẩn Xanh- Sạch- Đẹp an toàn.

 1.  Khó khăn:

Cơ sở vật chất của nhà trường còn gặp nhiều khó khăn: Các phòng học xây dựng từ lâu nên đã xuống cấp.

– Công trình vệ sinh học sinh xây theo thiết kế cũ không có hố tiểu nam, bệ cho nữ mà chỉ là 1 máng thoát nước tiểu lâu ngày đọng cặn bã đánh rửa không sạch, nhà đại tiện thấm nước tường mốc, không đảm bảo vệ sinh, không đạt chuẩn theo TCVN.

 1. NỘI DUNG :

Sửa chữa nâng cấp nhà vệ sinh học sinh trường tiểu học Mỹ Thắng.

III. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

 • Mục đích :

           – Để học sinh có 1 khu vệ sinh sạch sẽ đảm bảo vệ sinh trong trường học.

          Nhằm phát huy vai trò của tổ chức, cá nhân, các bậc phụ huynh quan tâm trong việc chăm lo cho thế hệ trẻ, chung tay góp sức cùng nhà trường từng bước cải tạo nâng cấp CSVC ngày càng hoàn thiện hơn.

          – Yêu cầu:

– Thực hiện công trình bằng phương thức kết hợp nguồn vốn của nhà trường và kêu gọi các tổ chức, cá nhân, các bậc phụ huynh tài trợ ủng hộ .

 1. ĐỐI TƯỢNG HƯỞNG LỢI – ĐỐI TƯỢNG VẬN ĐỘNG TÀI TRỢ.
 2. Đối tượng hưởng lợi:

Đối tượng hưởng lợi là toàn thể học sinh của trường tiểu học Mỹ Thắng : Nếu được tài trợ học sinh được sử dụng một khu nhà vệ sinh khang trang, hiện đại, sạch sẽ; Nhà trường có điều kiện để nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục toàn diện.

 1. Đối tượng vận động tài trợ:
 2. Các tổ chức, doanh nghiệp đóng trên địa bàn xã Mỹ Thắng, những người con quê hương đang sinh sống trong và ngoài tỉnh Nam Định.
 3. Các cá nhân, các bậc cha mẹ học sinh ( khối 1,2,3,4 năm học 2018-2019 và HS khối 1 năm học 2019-2020), các thầy cô giáo trong trường.
 4. HÌNH THỨC TÀI TRỢ- CÁC HIỆN VẬT CẦN TÀI TRỢ
 5. Hình thức tài trợ

– Bằng tiền mặt : Nhà tài trợ sẽ chuyển 1 khoản tiền cho tổ vận động hoặc thông qua tài khoản của nhà trường mở tại ngân hàng Nông nghiệp huyện Mỹ Lộc chi nhánh trợ Sắc.

– Bằng hiện vật : Nhà tài trợ chuyển cho nhà trường : Vật liệu xây dựng gồm : Gạch, cát, đá, xi măng, gạch lát, các thiết bị vệ sinh nam, nữ, tấm nhựa COMPAC.

Bằng công lao động: Nhà tài trợ đang kí công lao động với tổ vận động tài trợ để Ban chỉ đạo bố trí công việc.

 

 1. Các hiện vật cần tài trợ:

          *Vật liệu và các thiết bị  :

STT Tên vật liệu Số lượng
1) Gạch lát nền 75 m2
2) Gạch ốp tường 120 m2
3) Vách ngăn nhựa Com pac 55 m2
4) Xi măng 6 tấn
5) Gạch đỏ 3.000 viên
6) Mái tôn lạnh 100 m2
7) Đá 5 khối
8) Cát sỏi 4 khối
9) Sắt 6 60 kg
10) Cát xây 15 khối
11) Vôi ve, chổi,….
12) Ống nước, cút, keo,….
13) Bệ bệt nữ + đại tiện 22 cái
14) Tiểu nam 16 cái
15) Chậu rửa tay 8 cái
16) Gương 8 cái

* Công :

STT Các hạng mục  
1) Công dóc tường, phá vách ngăn
2) Công xây, hoàn thiện công trình
3) Công giám sát
4) Công phát sinh làm hè

 

VII. CÁCH THỨC TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

– Lãnh đạo nhà trường thống nhất với PHHS về phương thức huy động tài trợ sau khi kế hoạch được phòng GD&ĐT huyện Mỹ Lộc phê duyệt.

– Ban hành quyết định thành lập Ban vận động tài trợ và Ban tiếp nhận tài trợ, phân công nhiệm vụ các thành viên, tổ chức các cuộc họp bàn bạc thảo luận về các vấn đề có liên quan đến công tác tuyên truyền vận động, tổ chức vận động theo đúng quy trình dân chủ, kết quả và các vấn đề có liên quan được công khai theo đúng quy định của các văn bản hướng dẫn.

– Việc tiếp nhận tài trợ được thực hiện theo Điều 6, Điều 7, Điều 8 của Thông tư 16/2018/TT-BDGĐT ngày 03 tháng 8 năm 2018 của Bộ giáo dục và Đào tạo Quy định “về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân”.

Trên đây là Kế hoạch vận động các tổ chức, cá nhân tài trợ ủng hộ nhà trường sửa chữa nâng cấp khu vệ sinh học sinh năm học 2019-2020. Kế hoạch này đã được thông báo rộng rãi tới cha mẹ học sinh, các tổ chức, cá nhân, cán bộ giáo viên nhân viên trong nhà trường, đã được niêm yết công khai theo quy định. Trong quá trình thực hiện nếu có những thay đổi đột xuất, nhà trường và thường trực Ban ĐDCMHS sẽ bàn bạc và quyết định.

 

 Nơi nhận:                                                                                                           HIỆU TRƯỞNG

– Phòng GD&ĐT huyện Mỹ Lộc;

– UBND xã Mỹ Thắng;

– Ban ĐDCMHS;

– Lưu VP

 

Lê Thị Hoàng Hà