Liên hệ

Trường Tiểu học Mỹ Thắng

Địa chỉ: Mỹ Thắng, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định
Điện thoại: 03506512778 – Email:tieuhocmythang2011@gmail.com