Kế hoạch sửa chữa nâng cấp nhà vệ sinh học sinh ( nguồn xã hội hóa)

Tháng Năm 31, 2019 6:05 chiều

 

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN MỸ LỘCTRƯỜNG TIỂU HỌC MỸ THẮNGSố: 126/KH-THMT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc      Mỹ Thắng, ngày  27  tháng 12 năm 2018

 

      KẾ HOẠCH SỬA CHỮA NÂNG CẤP NHÀ VỆ SINH HỌC SINH

NĂM HỌC 2019 – 2020

 

Căn cứ Điều lệ trường Tiểu học ban hành kèm theo thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Thông tư số 16/2018/TT- BGDĐT ngày 03 tháng 8 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạoquy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

Căn cứ Công văn số 1517/SGD&ĐT-KHTC ngày 06/11/2018 của Sở  GD&ĐT tỉnh Nam Định về việc hướng dẫn một số nội dung về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân theo thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT ngày 03 tháng 8 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Thực hiện sự chỉ đạo của Chính phủ tại kì họp Chính phủ thường kì tháng 4/2018 về cải tạo nâng cấp nhà vệ sinh học sinh trong trường học.

Căn cứ tình hình thực tế nhà trường, học Mỹ Thắng xây dựng Kế hoạch sửa chữa nâng cấp nhà vệ sinh học sinh năm học 2019 – 2020, cụ thể như sau:

 1. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:
 2. Quy mô trường, lớp:

– Tổng số lớp: 21 lớp

– Tổng số học sinh: 762 học sinh- Nữ : 370 em

 1. Hiện trạng nhà vệ sinh học sinh:

– Công trình vệ sinh học sinh xây từ năm 2010 theo thiết kế cũ không có hố tiểu nam, bệ cho nữ mà chỉ là 1 rãnh thoát nước tiểu lâu ngày đọng cặn bã đánh rửa không sạch.

– Nhà đại tiện thấm nước tường mốc, bong vữa, bệ xổm lâu ngày cáu bẩn không đảm bảo vệ sinh, không đạt chuẩn theo TCVN.

– Không có chậu rửa tay cho học sinh sau khi đi vệ sinh

– Chân tường ngoài ngấm nước bong tróc vữa làm bẩn lối vào.

 1. NỘI DUNG :
 2. Tên công trình : Sửa chữa nâng cấp nhà vệ sinh học sinh.
 3. Số lượng công trình : 2 khu vệ sinh : 70 m2
 4. Các công việc :

– Róc tường bên trong cao 1,4 m, bên ngoài cao 0,6 m; Róc bên trong 8 nhà đại tiện

– Phá các bức ngăn , nền cũ;

– Xây hố ga mới;

– Lát lại nền, ốp tường trong và chân tường ngoài;

– Dựng vách ngăn bằng nhựa COMPAC;

– Lắp nước, các thiết bị vệ sinh nam, nữ;

– Mở rộng diện tích hè bằng phế thải xây dựng.

III. DỰ TRÙ KINH PHÍ- NGUỒN VỐN :

 1. Dự trù kinh phí : Khoảng 205.150.000 đồng

(Hai trăm linh năm triệu một trăm năm mươi nghìn đồng chẵn)

          *Vật liệu và các thiết bị :

STT Tên vật liệu Số lượng  Giá Thành  tiền
1) Gạch lát nền 75 m2 130.000 9.750.000
2) Gạch ốp tường 120 m2 95.000 11.400.000
3) Vách ngăn nhựa Com pac 55 m2 450.000 24.750.000
4) Xi măng 6 tấn 1.450.000 8.700.000
5) Gạch đỏ 3.000 viên 1.300 3.900.000
6) Mái tôn 100 m2 300.000 30.000.000
7) Đá 5 khối 300.000 1.500.000
8) Cát sỏi 4 khối 480.000 1.920.000
9) Sắt 6 60 kg 15.500 930.000
10) Cát xây 15  khối 220.000 3.300.000
11) Vôi ve, chổi,…. 1.000.000
12) Ống nước, cút, keo,…. 9.000.000
13) Bệ bệt nữ + đại tiện 22 cái 1.520.000 33.440.000
14) Tiểu nam 16 cái   700.000 11.200.000
15) Chậu rửa tay 8 cái 1.470.000 11.760.000
16) Gương 8 cái 200.000 1.600.000
Tổng 164.150.000

*Công :

STT Tên vật liệu     Thành  tiền
1) Công dóc tường, phá vách ngăn 12.000.000
2) Công xây hoàn thiện công trình 23.000.000
3) Công giám sát   3.000.000
4) Công phát sinh làm hè   3.000.000
Tổng 41.000.000

2.Nguồn vốn :

– Nhà trường có : 30.000.000 đồng

– Còn lại : 175.150.000 đồng vận động tài trợ ủng hộ.

 1. THỜI GIAN TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN :
 2. Thời gian bắt đầu làm : Dự kiến tháng 6,7/2019
 3. Thời gian vận động, tiếp nhận tài trợ : Từ tháng 4,5 năm học 2018-2019 đến khi hoàn thành mục tiêu, nhu cầu vận động.
 4. Thời gian công khai : Cuối học kì 1 năm học 2019-2020
 5. CÁCH THỨC TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
 6. Về phía nhà trường:

– Xây dựng kế hoạch và thống nhất trong Chi bộ, BGH, Hội đồng trường.

– Báo cáo UBND xã Mỹ Thắng, Trình PGD ĐT huyện Mỹ Lộc phê duyệt.

– Báo cáo kế hoạch với Ban đại diện Hội cha mẹ học sinh thống nhất cách thực hiện.

– Thành lập Ban vận động và tiếp nhận tài trợ, quản lí, sử dụng đúng mục đích.

– Thanh quyết toán và thông báo tới các nhà tài trợ khi hoàn thành công trình.

 1. Về phía đại diện Hội cha mẹ học sinh: Phối hợp với nhà trường:

– Vận động, tiếp nhận tài trợ;

– Tổ chức thực hiện ( Hợp đồng thợ làm, giám sát công trình )

– Nghiệm thu và thanh toán cho bên xây dựng theo hợp đồng đã thỏa thuận. Quyết toán công trình khi hoàn thành .

Trên đây là Kế hoạch sửa chữa nâng cấp nhà vệ sinh học sinh năm học 2019-2020. Kế hoạch này đã được thông báo rộng rãi tới cha mẹ học sinh, các tổ chức, cá nhân, cán bộ giáo viên nhân viên trong nhà trường, đã được niêm yết công khai theo quy định. Trong quá trình thực hiện nếu có những thay đổi đột xuất, nhà trường và thường trực Ban ĐDCMHS sẽ bàn bạc và quyết định.

 

 Nơi nhận:                                                                                                           HIỆU TRƯỞNG

– Phòng GD&ĐT huyện Mỹ Lộc;

– UBND xã Mỹ Thắng;

– Ban ĐDCMHS;

– Lưu VP