TIÊU CHÍ THI ĐUA

Tháng Chín 11, 2019 4:04 chiều

TIÊU CHÍ thi đua năm học 2019 – 2020
Trường Tiểu học Mỹ Thắng

Phần I: Khái quát
– Thực hiện điều 23 luật thi đua khen thưởng : Xét thành tích đạt được
– Những người có thành tích xếp với nhau ( Ai nhiều thành tích xếp trên )
– Những người không có thành tích xếp với nhau( Ai có ít minh chứng ngược xếp trên )

A. NỘI DUNG THAM GIA ĐỂ ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI THI ĐUA
Gồm 4 tiêu chuẩn:
1. Phẩm chất, đạo đức, tác phong, lối sống và ý thức chấp hành chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước, Ngành.
2. Ngày công, giờ công và ý thức chấp hành kỷ luật lao động
3. Tinh thần, ý thức xây dựng tập thể và tham gia các đoàn thể xã hội
4. Hiệu quả công việc được giao.
B. NGUYÊN TẮC CHUNG ĐỂ ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI:
1. Tính điểm từng phần cho mỗi ý của từng tiêu chuẩn
Định ra điểm cho mỗi ý của mỗi tiêu chuẩn rồi xây dựng điểm trừ cho mỗi ý trong tiêu chuẩn đó. Sau khi trừ thì ra điểm đạt.
2. Tính tổng điểm của các ý để có điểm đạt của từng riêng tiêu chuẩn.
3. Tính tổng điểm của các tiêu chuẩn để ra điểm chung. Căn cứ vào tổng điểm của 4 tiêu chuẩn để bình xét, xếp loại thi đua theo thứ tự từ 1 đến hết số cán bộ giáo viên.
C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
– Bình xét thi đua 1 lần/năm (cuối năm học)
– Cách xếp thi đua cho những trường hợp đặc biệt sau:
1. Nếu vi phạm chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước, Ngành:HTNV
2. Nếu vi phạm dạy thêm học thêm, bạo lực học đường ( PH có ý kiến lên cấp trên); nghỉ không lí do; Chất lượng khảo sát, chất lượng công việc ( phòng, sở tính thi đua) xếp 10,11 – HTNV
Phần II: Các tiêu chuẩn và biểu điểm
I. Tiêu chuẩn 1: Phẩm chất đạo đức, tác phong, lối sống (5đ)
1.Phẩm chất đạo đức, tác phong, lối sống (5đ)
– Phát ngôn bừa bãi gây mất đoàn kết nội bộ, thiếu tính xây dựng làm mất uy tín của cá nhân, tập thể nhà trường (trừ 1đ/lần)
– Nếu có phụ huynh phản ánh đến nhà trường việc GV chửi mắng, xâm phạm thân thể học sinh(trừ 1đ/lần)
– Nếu có đồng nghiệp, phụ huynh phản ánh đến nhà trường bị GV xúc phạm hoặc phản ánh về thái độ, lời nói, cử chỉ, việc làm của GV không đúng mực…(trừ 1đ/lần)
– Không trung thực trong công tác (trừ 1đ/lần)
Lưu ý : Các thông tin trên phải có minh chứng.