Thời khóa biểu lớp 4

Tháng Bảy 1, 2015 4:54 chiều

LỚP 4A

Giáo viên chủ nhiệm : Phạm Thị Lan Hương

Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu
Sáng 1 Chào cờ MT Tập đọc TLV T.Anh
2 A.Nhạc MT (KT) Toán Khoa Học TLV
3 T.Anh Toán Tin Toán LTVC
4 Tập đọc T.Anh Tin Chính tả Toán
5    
Chiều 1 Đạo đức Thể dục CLB Lịch sử K.Học
2 Toán Toán CLB Thể dục Địa lí
3 LTVC Kể chuyện CLB LC SH lớp

 

 

LỚP 4B

Giáo viên chủ nhiệm : Trần Thị Đào

Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu
Sáng 1 Chào cờ MT Tập đọc TLV TLV
2 Tập đọc MT(K.Thuật) Lịch sử Địa lí T.Anh
3 A.Nhạc T.Anh Toán Toán LTVC
4 T.Anh Toán K.Học Chính tả Toán
5
Chiều 1 ĐĐ (Toán) CLB Thể dục Tin
2 Toán Thể dục CLB K.Học Tin
3 LTVC KC CLB LC SH lớp

 

 

LỚP 4C

Giáo viên chủ nhiệm : Trần Thị Hương

Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu
Sáng 1 Chào cờ Toán Tin TLV TLV
2 T.Anh T.Anh Tin K.Học LTVC
3 Tập đọc MT Tập đọc Toán T.Anh
4 A.Nhạc MT(K.Thuật) Toán Chính tả Toán
5
Chiều 1 ĐĐ (Toán) CLB Lịch sử K.Học
2 Toán KC CLB Luyện chữ Địa lí
3 LTVC Thể dục CLB Thể dục SH lớp