Công khai các khoản thu- chi năm học 2018-2019

Tháng Tám 31, 2019 8:46 chiều

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN MỸ LỘC
TRƯỜNG TIỂU HỌC MỸ THẮNG
“BẢNG THÔNG BÁO
CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU – CHI CÁC QUỸ
NĂM HỌC 2018- 2019″
ĐVT: Đồng
STT Chỉ tiêu Số liệu báo cáo
A PHẦN THU 1.787.276.385
Tổng số thu 1.787.276.385
I Số thu nộp NSNN 405.200.385
1 Bảo hiểm y tế 383.600.385
2 Xe đạp 21.600.000
II Số được để lại chi theo chế độ 1.382.076.000
1 Hỗ trợ xây dựng CSVC 141.100.000
2 Hỗ trợ bảo vệ, vệ sinh, điện 126.990.000
3 Nước uống học sinh 50.796.000
4 Bán trú 583.980.000
5 Quỹ khuyến học 64.010.000
6 Học Kỹ năng sống – CLB 415.200.000
B PHẦN CHI 1.782.276.385
Tổng số chi 1.782.276.385
I Bảo hiểm y tế học sinh 383.600.385
1 Nộp cho cơ quan bảo hiểm 383.600.385
II. Xe đạp 21.600.000
1 Chi nộp thuế, trông coi, khác 16.600.000
2 Còn dư chưa chi tại kho bạc 5.000.000
III Hỗ trợ xây dựng CSVC 141.100.000
1 Chi mua sắm CSVC 136.000.000
2 Chi sửa chữa nhỏ 5.100.000
IV Hỗ trợ bảo vệ, vệ sinh, điện 126.990.000
1 Chi trả công bảo vệ, vệ sinh 80.829.000
2 Chi tiền điện 27.577.000
3 Chi sửa chữa 7.953.000
4 Chi mua dụng cụ vệ sinh, giấy vệ sinh,… 10.631.000
V Nước uống học sinh 50.796.000
1 Chi mua nước 6.745.000
2 Chi mua sắm thiết bị, bảo dưỡng hệ thống máy lọc nước 29.551.000
3 Chi công vận hành máy, vận chuyển nước 14.500.000
VI Bán trú 583.980.000
1 Chi mua sắm đồ dùng phục vụ bán trú 25.600.000
2 Chi trả tiền ăn 432.744.500
3 Chi coi trưa, phục vụ, điện, phụ phí 125.635.500
VII Khuyến học 64.010.000
1 Chi khen thưởng 53.670.000
2 Chi bồi dưỡng giáo viên, học sinh dự các cuộc thi 4.840.000
3 Chi hỗ trợ hs khó khăn 5.500.000
VIII Kỹ năng sống 415.200.000
1 Chi giáo viên dạy 290.640.000
2 Chi công tác Quản lý 62.280.000
3 Chi mua sắm, sửa chữa CSVC 62.280.000
C CÒN TỒN 5.000.000
Trên đây là toàn bộ nội dung bản công khai Quyết toán thu, chi các khoản đóng góp theo Quyết định của UBND tỉnh Nam Định; Hướng dẫn thu – chi của Sở GD&ĐT năm học 2018-2019 của trường Tiểu học Mỹ Thắng.

Mỹ Thắng, ngày 30 tháng 08 năm 2019
NGƯỜI LẬP HIỆU TRƯỞNG

Trần Thị Hương Ly Lê Thị Hoàng Hà