Kế hoạch tuyển sinh lớp 1

Tháng Năm 25, 2019 9:08 sáng

 

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN MỸ LỘCTRƯỜNG TIỂU HỌC MỸ THẮNG

Số: 51 /QĐ

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
                  Mỹ Thắng, ngày  23  tháng 5  năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Thành lập hội đồng tuyển sinh năm học 2019-2020

 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC MỸ THẮNG

********

– Căn cứ Điều lệ trường Tiểu học (Ban hành kèm theo Thông tư số: 41/2010/TT-BGD&ĐT ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) về quyền hạn của Hiệu trưởng trường Tiểu học;

– Căn cứ QĐ 769/QĐ-UBND ngày 26/3/2019 của UBND huyện Mỹ Lộc về  việc tuyển sinh vào các lớp đầu cấp ;

– Xét nhu cầu công tác, phẩm chất, năng lực cán bộ, giáo viên;

– Theo đề nghị của bộ phận chuyên môn nhà trường.

 

QUYẾT  ĐỊNH

 

ĐIỀU I:  Thành lập Hội đồng tuyển sinh trẻ 5 tuổi vào  lớp 1 năm học 2019-2020 gồm các ông (bà) có tên sau:

 1. Chủ tịch hội đồng: Bà Lê Thị Hoàng Hà – Hiệu trưởng
 2. Phó chủ tịch hội đồng: Bà Trần Thị Gấm – Phó hiệu trưởng
 3. Các Ủy viên:

– Bà : Trần Thị Anh  – Giáo viên

– Bà : Nguyễn Thị Thoa  – Giáo viên

– Bà : Trần Thị Thanh Hoa – Giáo viên

– Bà  : Vũ Thị Vân  – Giáo viên

 1. Nhân viên phục vụ:

– Bà : Khổng Thị Thúy An – Nhân viên văn phòng

ĐIỀU II: Hội đồng tuyển sinh học sinh lớp 1 năm học 2019-2020 bắt đầu làm việc từ 7 giờ 00 ngày 10 /06/2019 đến khi hoàn thành nhiệm vụ.

ĐIỀU III: Các bộ phận, đoàn thể trong nhà trường và các ông (bà) có tên trên căn cứ Quyết định thi hành. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

            HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:

– Như điều 3

– Lưu VT

 

 

Lê Thị Hoàng Hà

PHÒNG GD&ĐT MỸ LỘCTRƯỜNG TIỂU HỌC MỸ THẮNG

Số: 52 /KHTS

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
                  Mỹ Thắng, ngày  24 tháng 5  năm 2019

 

 

 

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH

NĂM HỌC 2019–2020

 

Căn cứ Quyết định số 769/QĐ-UBND ngày 26/3/2019 của UBND  Mỹ Lộc về  việc tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2019-2020;

Căn cứ Quyết định số 51 /QĐ-THMT  ngày 23 /5 /2019 của trường Tiểu học Mỹ Thắng về việc “Thành lập Hội đồng tuyển sinh năm học 2019-2020”;

Căn cứ tình hình thực tế về công tác chuẩn bị cho năm học 2019-2020, nay trường Tiểu học Mỹ Thắng lập kế hoạch tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2019-2020 như sau:

 1. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển.
 2. Địa bàn tuyển sinh: Theo các xóm trên địa bàn xã Mỹ Thắng.
 3. Độ tuổi: trẻ 6 tuổi (sinh năm 2013); trẻ em khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có thể vào học lớp 1 ở độ tuổi từ 7 đến 9 tuổi (2011 ; 2012).
 4. Hồ sơ

– Đơn xin nhập học (theo mẫu);

– Sơ yếu lí lịch học sinh ( theo mẫu );

– Bản sao giấy khai sinh  (kèm theo bản chính để đối chiếu);

– Bản phôtô sổ hộ khẩu (công chứng) hoặc giấy xác nhận cư trú tại địa bàn của Công an xã Mỹ Thắng;

– Giấy chứng nhận Mầm non

– Các giấy tờ khác liên quan đến con em gia đình chính sách.

 1. Tổ chức tuyển sinh:

– Trường Tiểu học Mỹ Thắng thành lập HĐTS phối hợp với UBND xã, trong công tác điều tra số trẻ trong độ tuổi tuyển sinh trên địa bàn được phân công.

Thông báo công khai kế hoạch tuyển sinh theo quy định; chỉ tiêu tuyển sinh và các quy định về độ tuổi, hồ sơ tuyển sinh.

 1. Phân công tuyển sinh:

6.1. Xóm 7, 8, Xóm Mỹ – Phòng 4

– Đồng chí : Trần Thị Thanh Hoa

6.2. Xóm  9 , Đoài ,  Nội – Phòng 5

– Đồng chí : Vũ Thị Vân

6.3. Xóm Bườn 1, Bườn 2, Bườn 3, Đông,  KimPhòng 6

– Đồng chí : Trần Thị  Anh

6.4. Xóm 10, Bườn 3, Thịnh, Mai  Phòng 7

– Đồng chí : Nguyễn Thị Thoa

 1. Kế hoạch như sau:

 

Thời gian Công việc Ghi chú
 Từ 28/05/2019 đến 02/06/2019 Xây dựng kế hoạch hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 1.
Từ 03/06/2019 đến 08/06/2019 – Thông báo rộng rãi kế hoạch tuyển sinh tại đơn vị; và trường mầm non 
Từ 10/06/2019đến 11/06/2019 – Tổ chức tuyển sinh theo kế hoạch
Từ 14/06/2019 đến 15/06/2019 – Báo cáo kết quả Tuyển sinh về PGD

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

 

 

 

 

                Lê Thị Hoàng Hà