Kết quả tuyển sinh lớp 1

Tháng Bảy 10, 2019 9:45 sáng
TRƯỜNG TIỂU HỌC MỸ THẮNG
DANH SÁCH LỚP 1- NĂM HỌC 2019-2020
STT Mã hộ Họ và tên Ngày sinh Nữ Nơi ở hiện nay Hộ khẩu Dân tộc Tôn giáo TB,Nghèo,
cận nghèo
KT Họ và tên cha Năm sinh Nghề nghiệp Họ và tên mẹ Năm sinh Nghề nghiệp SĐT liên hệ Ghi chú Số điện thoại bố
1 X02-83 Phạm Tiến Đạt 10/12/2013 Bườn 1 Bườn 1 Kinh Không Không Không Trần Phú Thái 1990 Làm ruộng Trần Thanh Loan 1991 Làm ruộng 816856840
2 Trần Hữu Huy 13/09/2013 Bườn 1 Bườn 1 Kinh Không Không Không Trần Hữ Vinh 1986 Làm ruộng Trần Thị Kim Oanh 1988 Làm ruộng 944908004
3 X02-58 Trần Thị Hường 25/09/2013 x Bườn 2 Bườn 2 Kinh Không Không Không Trần Sỹ Hưng 1981 Làm ruộng Lê Thị Hoa 1984 Làm ruộng 859296679 849314030
4 X02-070 Trần Sỹ Thành Lương 07/032013 Bườn 2 Bườn 2 Kinh Không Không Không Trần Sỹ Huy 1976 Làm ruộng Trần Thị Nhâm 1980 Làm ruộng
5 X02-061 Trần Công Gia Vinh 09/01/2013 Bườn 2 Bườn 2 Kinh Không Không Không Trần Công Thiên 1989 Công nhân Trần Thị Trang 1993 Công nhân 974226492
6 X02-003 Trần Thanh Hải 24/08/2013 Bườn 2 Bườn 2 Kinh Không Không Không Trần Văn Độ 1980 Làm ruộng Trần Thị Hường 1988 Làm ruộng 838018870
7 X02-057 Trần Tuấn Kiệt 25/01/2013 Bườn 2 Bườn 2 Kinh Không Không Không Trần Xuân Thắng 1987 Công nhân Trần Thị Hải My 1994 Làm ruộng 942077491 886875256
8 X02-021 Trần Minh Ánh 09/10/2013 x Bườn 2 Bườn 2 Kinh Không Không Không Trần Huy Nguyện 1989 Làm ruộng Trần Thị Thương 1990 Làm ruộng 941141523
9 X02-007 Trần Bảo Khanh 16/10/2013 Bườn 2 Bườn 2 Kinh Không Không Không Trần Đắc Khuyến 1986 Làm ruộng Trần Thị Ánh 1988 Làm ruộng 853816627 859146709
10 Trần Công Bảo Nam ######## Bườn 2 Bườn 3 Kinh Không Không Không Trần Công Lệ 1985 XKLĐ Trần Thị Hường 1986 XKLĐ
11 X03-004 Hồ Anh Thơ 29/03/2018 x Bườn 3 Bườn 3 Kinh Không Không Không Hồ Đức Nam 1980 Làm ruộng Trần Thị Thu Hoài 1983 Giáo viên 386135356 982779083
12 X03-079 Trần Sỹ Thành Đăng 10/04/2013 Bườn 3 Bườn 3 Kinh Không Không Không Trần Tuấn Anh 1989 Công nhân Trần Thị Loan 1990 Làm ruộng 915248539 949665791
13 X03-079 Trần Sỹ Hải 11/04/2013 Bườn 3 Bườn 3 Kinh Không Không Không Trần Tuấn Anh 1989 Công nhân Trần Thị Loan 1990 Làm ruộng 915248539 949665791
14 X03-077 Trần Sỹ Huy 19/09/2013 Bườn 3 Bườn 3 Kinh Không Không Không Trần Sỹ Hội 1991 Làm ruộng Trần Thị Vân Anh 1995 Làm ruộng 948945991 949698108
15 X03-002 Trần Thị Khánh Ly 23/09/2013 x Bườn 3 Bườn 3 Kinh Không Không Không Trần Đình Tiến 1979 Làm ruộng Trần Thị Hiền 1979 Làm ruộng 945836287 944064589
16 X03-125 Trần Đắc Việt Trung 08/12/2013 Bườn 3 Bườn 3 Kinh Không Không Không Trần Đắc Nam 1989 Làm ruộng Trần Thị Thu Uyên 1993 Làm ruộng 916423907 945556490
17 X03-133 Trần Tiên Toản 26/06/2013 Bườn 3 Bườn 3 Kinh Không Không Không Trần Tiên Tới 1977 Làm ruộng Trần Thị Nhung 1989 Làm ruộng 946853231 941155071
18 X03-089 Trần Thị Phương Linh 05/12/2013 x Bườn 3 Bườn 3 Kinh Không Không Không Trần Mạnh Tuấn 1991 Làm ruộng Trần Thị Thúy 1992 Làm ruộng 855929404
19 X03-085 Trần Kim Ngân 02/01/2013 x Bườn 3 Bườn 3 Kinh Không Không Không Trần Đức Cẩm 1977 Làm ruộng Trần Thị Thủy 1981 Làm ruộng 794129288
20 X03-123 Trần Đắc Nhật 03/04/2013 Bườn 3 Bườn 3 Kinh Không Không Không Trần Đắc Hồi 1984 Làm ruộng Trần Thị Lan Anh 1986 Làm ruộng 822212913
21 Nguyễn Trần Bảo Duy 09/06/2013 Bườn 3 Bườn 3 Kinh Không Không Không Nguyễn Văn Giang 1988 Làm ruộng Nguyễn Thị Thu Mừng 1990 Làm ruộng 978347588 986479701
22 X04-14 Trần Sỹ Trường Giang 01/09/2013 Xóm Mai Xóm Mai Kinh Không Không Không Trần Sỹ Huy 1983 Làm ruộng Trần Thị Trang 1986 Làm ruộng 852547885 918716065
23 X04-28 Đinh Thị Hải Yến 10/07/2013 x Xóm Mai Xóm Mai Kinh Không Không Không Đinh Tuấn Lâm 1990 Làm ruộng Cấn Thị Thu Thảo 1994 Làm ruộng 986388478
24 X04-20 Trần Xuân Bắc 06/06/2013 Xóm Mai Xóm Mai Kinh Không Không Không Trần Xuân Đinh 1983 Làm ruộng Lê Thị Hậu 1987 Làm ruộng 941093087
25 x04-29 Nguyễn Như Cường 18/06/2013 Xóm Mai Xóm Mai Kinh Không Không Không Nguyễn Như Dần 1986 Làm ruộng Nguyễn Thị Phương 1991 Làm ruộng 823239432 823239432
26 Hoàng Đình Bách 27/09/2013 Xóm Mai Xóm Mai Kinh Không Không Không Hoàng Đình Thiết 1989 Làm ruộng Trần Thị Thủy 1990 948705649
27 X05-084 Đỗ Thảo Vy 20/12/2013 x Xóm Mỹ Xóm Mỹ Kinh Không Không Không Không có Làm ruộng Đỗ Thị Lành 1991 Làm ruộng 815277433
28 X05-119 Trần Quag Minh 15/09/2013 Xóm Mỹ Xóm Mỹ Kinh Không Không Không Trần Văn Hoan 1987 Làm ruộng Lê Thị Hòa 1992 Làm ruộng 949670255 842110399
29 Bùi Trần Đình Trung 20/05/2013 Xóm Mỹ Xóm Mỹ Kinh Không Không Không Bùi Đình Sơn 1979 Làm ruộng Trần Thị Hoa 1983 Làm ruộng 975584711 964573011
30 X05-032 Trần Hoàng Hải My 28/09/2013 x Xóm Mỹ Xóm Mỹ Kinh Không Không Không Trần Văn Trường 1973 Làm ruộng Trần Thị Gấm 1976 Làm ruộng 946401801 836684677
31 X05-066 Trần Thị Thanh Thùy 01/03/2013 x Xóm Mỹ Xóm Mỹ Kinh Không Không Không Trần Huy Khang 1973 Làm ruộng Trần Thị Lan 1977 Làm ruộng 946063466
32 X05-016 Trần Đức Tùng 20/12/2013 Xóm Mỹ Xóm Mỹ Kinh Không Không Không Trần Đức Mỹ 1987 Làm ruộng Trần Thị Thanh Xuân 1990 Làm ruộng 948811600 972780552
33 X05-102 Vũ Khánh Ngọc 25/05/2013 x Xóm Mỹ Xóm Mỹ Kinh Không Không Không Vũ Quang Văn 1983 Làm ruộng Trần Thị Hằng 1990 Làm ruộng 949916518
34 X05-007 Trần Thị Khánh Linh 28/10/2013 x Xóm Mỹ Xóm Mỹ Kinh Không Không Không Trần Đức Cường 1989 Làm ruộng Trần Thị Huyền 1990 Làm ruộng 912061269 919736899
35 Trương Ngọc Thảo Uyên 12/07/2013 x Xóm Mỹ Xóm Mỹ Thổ Không Không Không Trương Văn Nhật 1991 Làm ruộng Trần Thị Ngọc Anh 1993 Làm ruộng 989816068 987071812
36 X05-125 Trần Khánh Ly 03/04/2013 x Xóm Mỹ Xóm Mỹ Kinh Không Không Không Trần Mạnh Linh 1992 Làm ruộng Trần Thị Minh Thương 1993 Làm ruộng 854631993
37 Trần Văn Đăng Khôi 04/08/2013 Xóm Mỹ Xóm Mỹ Kinh Không Không Không Trần Văn Huy 1986 Làm ruộng Trần Thị Thêm 1987 Làm ruộng
38 x05-025 Trần Văn Phong 16/06/2013 Xóm Mỹ Xóm Mỹ Kinh Không Không Không Trần Văn Thọ 1977 Làm ruộng Trần Thị Nhàn 1982 Làm ruộng 943006980 943006980
39 X06-26 Trần Ngọc Tri 04/06/2013 Xóm Đông Xóm Đông Kinh Không Không Không Trần Văn Chính 1976 Làm ruộng Trần Thúy Hà 1970 Làm ruộng
40 X06-100 Trần Châu Anh 08/05/2013 x Xóm Đông Xóm Đông Kinh Không Không Không Trần Văn Dân 1989 Làm ruộng Nguyễn Thị Phương 1991 Làm ruộng 908787589 844282990
41 X06-36 Trần Thị Ngọc Điệp 01/09/2013 x Xóm Đông Xóm Đông Kinh Không Không Không Trần Văn Tuy 1977 Làm ruộng Trần Thị Ngọc 1981 Làm ruộng 938757588
42 X06-24 Trần Đức Thành 07/08/2013 Xóm Đông Xóm Đông Kinh Không Không Không Trần Văn Tuân 1986 Làm ruộng Trần Thị Hiền 1988 Làm ruộng 387499948
43 X06-66 Trần Đức Lợi 03/04/2013 Xóm Đông Xóm Đông Kinh Không Không Không Trần Đức Toàn 1983 Làm ruộng Trần Thị Mai 1984 Làm ruộng 945895696
44 X07-061 Nguyễn Khánh Thi 29/06/2013 x Xóm 7 Xóm 7 Kinh Không Không Không Nguyễn Trọng Trí 1988 Làm ruộng Trần Thị Thu 1989 Làm ruộng 832927606 399320659
45 X07-029 Trần Văn Quân 20/10/2013 Xóm 7 Xóm 7 Kinh Không Không Không Trần Văn Hường 1974 Làm ruộng Trần Thị Thắm 1975 Làm ruộng 948925793
46 X07-198 Trần Bá Tùng 09/ ’06/2013 Xóm 7 Xóm 7 Kinh Công giáo Không Không Trần Bá Mạnh 1976 Làm ruộng Trần Thị Huế 1975 Làm ruộng 837551208 919231361
47 X07- 035 Trần Thanh Hiền 10/02/2013 x Xóm 7 Xóm 7 Kinh Không Không Không Trần Đình Hiếu 1990 Làm ruộng Trần Thúy Nga 1993 Làm ruộng 855976300 855976300
48 X07-046 Trần Khánh Ngọc 29/10/2013 x Xóm 7 Xóm 7 Kinh Không Không Không Trần Đức Thắng 1987 Làm ruộng Trịnh Thị Ngoan 1987 Làm ruộng 973008061 395180187
49 X07-009 Trần Bá Tùng 03/02/2013 Xóm 7 Xóm 7 Kinh Không Không Không Trần Bá Minh 1975 Làm ruộng Trần Thị Hiền 1978 Làm ruộng 906329917
50 X07-154 Trần Nhật Minh 18/06/2013 Xóm 7 Xóm 7 Kinh Không Không Không Trần Hồng Đăng 1972 Giáo viên Đặng Thị Nữ 1989 Công chức 917002509 989535172
51 X07-155 Trần Đỗ Bảo Quyên 21/08/2013 x Xóm 7 Xóm 7 Kinh Không Không Không Trần Trung Dũng 1977 Công nhân Đỗ Thị Hòa 1982 Làm ruộng 904410459 932271977
52 X07-119 Trần Xuân Trường 22/03/2013 Xóm 7 Xóm 7 Kinh Không Không Không Trần Xuân Vượng 1971 Làm ruộng Trần Phương Lan 1978 Làm ruộng 85699146
53 X07- 185 Trần Phương Anh 11/02/2013 x Xóm 7 Xóm 7 Kinh Không Không Không Trần Văn Sướng 1986 Làm ruộng Trần Thị Thủy 1985 Làm ruộng 976019447 976738790
54 X07-014 Trần Ngọc Hân 14/04/2013 x Xóm 7 Xóm 7 Kinh Công giáo Không Không Trần Bá Thiết 1973 Làm ruộng Trần Thị Hoa 1977 Làm ruộng 889299191 918075019
55 X7-033 Trần Vũ Bảo Yến 13/10/2013 x Xóm 7 Xóm 7 Kinh Không Không Không Trần Trọng Khôi 1985 Làm ruộng Vũ Thị Hiền 1988 Làm ruộng 987276485 947511686
56 X07-053 Trần Ngọc Duy Anh 20/09/2013 Xóm 7 Xóm 7 Kinh Không Không Không Trần Ngọc Đoàn 1983 Công chức Trần Thị Hồi 1985 Làm ruộng 834084748 946620108
57 X07-093 Trần Quỳnh Anh 29/10/2013 x Xóm 7 Xóm 7 Kinh Không Không Không Trần Công Sơn 1987 Làm ruộng Trần Thị Hồng Mai 1990 Làm ruộng 915550521 838419877
58 X07-048 Trần Văn Cường 04/04/2013 Xóm 7 Xóm 7 Kinh Không Không Không Trần Văn Tôn 1973 Làm ruộng Lê Thị Hòe 1983 Làm ruộng 815296067 815296067
59 X07-046 Trần Phương Anh 04/07/2013 x Xóm 7 Xóm 7 Kinh Không Không Không Trần Đức Thắng 1982 Làm ruộng Trần Thị Gấm 1983 Làm ruộng 916718285 829673135
60 X07-125 Trần Bảo Nam 22/01/2013 Xóm 7 Xóm 7 Kinh Không Không Không Trần Quốc Việt 1986 Làm ruộng Trần Thị Quỳnh 1991 Làm ruộng 942183900 917313116
61 X07-051 Trần Ngọc Phương Anh 01/08/2013 x Xóm 7 Xóm 7 Kinh Không Không Không Trần Ngọc Tuấn 1983 Làm ruộng Trần Thị Sinh 1990 Làm ruộng 816441360 852500208
62 Trần Thị Ngọc Vân 20/08/2013 x TT Xóm 7 Thôn Lốc -MP Kinh Không Không Không Trần Ngọc Tới 1982 Làm ruộng Trần Thị Thoa 1983 Làm ruộng 981611748
63 X07-160 Trần Thị Thu Uyên 11/01/2013 x TT Xóm 7 Thôn Đòng-MH Kinh Không Không Không Trần Sỹ Quyết 1979 Làm ruộng Trần Thị Thoa 1983 Giáo viên 943307401 943885079
64 X08-051 Trần Ngọc Phương Anh 30/11/2013 x Xóm 8 Xóm 8 Kinh Không Không Không Trần  Chí Thiện 1980 Làm ruộng Trần Thị Thắm 1985 Làm ruộng 946601036 838672848
65 X08-146 Trần Mai Anh 28/05/2013 x Xóm 8 Xóm 8 Kinh Không Không Không Trần Mạnh Hùng 1989 Tự do Trần Thu Hương 1994 Tự do 946730633 911301989
66 X08-062 Trần Đình Huy 05/05/2013 Xóm 8 Xóm 8 Kinh Không Không Không Trần Đình Minh 1988 Làm ruộng Trần Thanh Loan 1991 Làm ruộng 919417745 942326956
67 X08-003 Nguyễn Phát Đạt 25/06/2013 Xóm 8 Xóm 8 Kinh Không Không Không Nguyễn Song Toàn 1983 Bộ Đội Trần Thị Xuyên 1984 Làm ruộng 944848684
68 X08-186 Trần Hoàng Nguyên 11/09/2013 Xóm 8 Thôn Bảo Long Bãi -MH Kinh Công giáo Không Không Trần Văn Lực 1980 Làm ruộng Trần Thị Thanh Ngát 1981 Làm ruộng 915552795
69 X08-009 Trần Ngọc Anh 14/10/2013 x Xóm 8 Xóm 8 Kinh Không Không Không Trần Đình Quân 1985 Làm ruộng Trần Thị Ngoan 1985 Làm ruộng 855959770 916017551
70 X08- Vũ Bá Gia Bảo 09/10/2013 TT Xóm 8 Thôn 1-Bồ Đề Kinh Không Không Không Vũ Bá Chí 1981 Công nhân Nguyễn Thị Kim Thoa 1991 Giáo viên 945586850 917917941
71 X08-040 Lê Duy 22/11/2013 Xóm 8 Xóm 8 Kinh Không Không Không Lê Duy Hiếu 1986 Làm ruộng Trần Thị Tuyết 1987 Làm ruộng 985798326 912953727
72 X08-019 Trần Thùy Chi 17/08/2013 x Xóm 8 Xóm 8 Kinh Công giáo Không Không Trần Đình Hiệp 1993 Làm ruộng Trần Thị Hồng 1991 Làm ruộng 904888149 834310555
73 X08-151 Vũ Quỳnh Anh 23/10/2013 x Xóm 8 Thôn Bảo Long Làng -MH Kinh Công giáo Kinh Không Vũ Trọng Quỳnh 1985 Làm ruộng Trần Thị Loan 1993 Làm ruộng 378753333
74 X08-079 Trần Thị Lan Anh 27/07/2013 x Xóm 8 Xóm 8 Kinh Công giáo Không Không Trần Bá Ấn 1979 Làm ruộng Vũ Thị Loan 1983 Làm ruộng ‘0983531925
75 X08-183 Trần Bảo Ngọc 15/05/2013 x Xóm 8 Xóm 8 Kinh Không Không Không Trần Sỹ Chiến 1982 Làm ruộng Trần Thị Tươi 1988 Làm ruộng 949338657 917763342
76 X08-047 Nguyễn Trung Phúc 25/03/2013 Xóm 8 Phường Cửa Bắc-NĐ Kinh Không Không Không Nguyễn Trung Hưng 1985 Làm ruộng Trần Thị Hương Lý 1992 Công nhân 946891332
77 X08-048 Lê Bá Thịnh 01/04/2013 Xóm 8 Xóm 8 Kinh Không Không Không Lê Hồng Thắng 1973 Làm ruộng Trần Thị Sáng 1974 Làm ruộng 944426516
78 X08-215 Trần Thùy Linh 06/10/2013 x Xóm 8 Đăk RLấp- Đăk Nông Kinh Không Không Không Trần Văn Hà 1985 Làm ruộng Trần Thị Lan 1990 Làm ruộng 362228101 358886099
79 Bùi Đình Bảo 25/12/2013  TT Xóm 8 15 Hàng Cau- NĐ Kinh Không Không Không Bùi Đình Dũng 1988 Tự do Trần Thị Hoài 1988 Tự do 919469840 947604292
80 Trần Công Tuấn 20/11/2013 Xóm 8 Xóm 8 Kinh Không Không Không Trần Công Hòa 1982 Làm ruộng Trần Thị Thảo Hang 1984 Làm ruộng 817442882
81 Trần Hoàng Bách 15/09/2013 Xóm 8 Xóm 8 Kinh Không Không Không Trần Bá Chiến 1992 Làm ruộng Trần Thị Thảo 1993 Làm ruộng 969481293 946196335
82 X08-150 Trần Bá Huy 06/01/2013 Xóm 8 Xóm 8 Kinh Không Không Không Trần Bá Hiệu 1969 Làm ruộng Trần Thị Xuân 1970 Làm ruộng 817234780
83 X08-021 Trần Thảo Vy 14/11/2013 x Xóm 8 Xóm 8 Kinh Không Không Không Trần Văn Hà 1990 Làm ruộng Trần Thị Đào 1989 Làm ruộng 972581263 972581263
84 X08-022 Trần Minh Tuấn 06/05/2013 Xóm 8 Xóm 8 Kinh Công giáo Không Không Trần Quang Hiệp 1990 Làm ruộng Trần Thị Hường 1994 Làm ruộng 844726327 946652087
85 X08-203 Trần Sỹ Vinh 11/12/2013 Xóm 8 Xóm 8 Kinh Không Không Không Trần Sỹ Độ 1988 Công an Hoàng Thị Cúc 1989 Giáo viên 947859786 943022288
86 Nguyễn Đức Hùng 06/06/2013 Xóm 8 Xóm 8 Kinh Thiên chúa Không Không Nguyễn Văn Dũng 1979 Tự do Đỗ Thị Hoà 1982 Tự do 348310958 977990336
87 Tram x Xóm 8 Xóm 8 Kinh
88 X09-77 Trần Gia Cát Linh 09/03/2013 x Xóm 9 Xóm 9 Kinh Không Không Không Trần Đình Sơn 1991 Tự do Trần Thị Thu Hà 1992 Làm ruộng 943335979 943335979
89 X09-6 Trần Nhất Phúc 21/12/2013 Xóm 9 Xóm 9 Kinh Không Không Không Trần Nhất Hạnh 1992 Làm ruộng Trần Thị Ngọc Loan 1995 Làm ruộng 915464392 822761992
90 X09-28 Nguyễn Bá Vinh 18/11/2013 Xóm 9 Thanh Oai – Hà Nội Kinh Không Không Không Nguyễn Bá TRường 1985 Làm ruộng Trần Thị Hương 1990 Làm ruộng 949122030 944010185
91 X09-22 Trần Lương  Tùng 26/06/2013 Xóm 9 Xóm 9 Kinh Không Không Không Trần Lương Thiêm 1982 Giáo viên Đặng Thị Hiên 1987 Tự do 943223030 943085915
92 X09-61 Trần Thị Phương Uyên 30/04/2013 x Xóm 9 Xóm 9 Kinh Không Không Không Trần Ngọc Quyết 1984 Làm ruộng Trần Thị Mận 1986 Làm ruộng 917287189 915524528
93 X09-53 Trần Thị Phương Vy 06/02/2013 x Xóm 9 Xóm 9 Kinh Không Không Không Trần Nhất Dược 1986 Làm ruộng Trần Thị Kim Oanh 1990 Làm ruộng
94 X09-026 Trần Sỹ Đạt Xóm 9 Xóm 9 Kinh Không Không Không Trần Sỹ Tá Làm ruộng Làm ruộng 912104123
95 X09-148 Trần Bá Quốc Toản 08/09/2013 Xóm 9 Xóm 9 Kinh Không Không Không Trần Bá Dậu 1969 Làm ruộng Trần Thị Kim Dung 1980 Làm ruộng 833430616 833430616
96 X09-32 Trần Thị Thảo My 10/02/2013 x Xóm 9 Xóm 9 Kinh Không Không Không Trần Mạnh Cường 1979 Làm ruộng Trần Thị Quỳnh 1985 Làm ruộng 948452190 941565976
97 X09-55 Trương Thị Mỹ 18/08/2013 x Xóm 9 Xóm 9 Kinh Không Không Không Trương Văn Dưng 1985 Làm ruộng Trần Thị Lương 1987 Làm ruộng 981233208 336986803
98 X09-52 Trần Văn Mạnh 25/05/2013 Xóm 9 Xóm 9 Kinh Không Không Không Trần Văn Tiến 1977 Làm ruộng Trần Thị Linh 1984 Làm ruộng 398040473 346313383
99 X09-73 Trần Văn Duy 21/08/2013 Xóm 9 Xóm 9 Kinh Không Không Không Trần Văn Dương 1983 Làm ruộng Nguyễn Thị Hải 1986 Làm ruộng 849257746 844705621
100 X09-86 Trần Mạnh Hiếu 27/04/2013 Xóm 9 Xóm 9 Kinh Không Không Không Trần Mạnh Hiến 1990 Làm ruộng Vũ Thị Hồng Nhung 1995 Làm ruộng 828945339 379859589
101 X09-135 Trần Ngọc Tuấn Anh 22/09/2013 Xóm 9 Xóm 9 Kinh Không Không Không Trần Ngọc Đoan 1978 Làm ruộng Trần Thị Nhung 1981 Làm ruộng 817362323 915957737
102 X09-19 Trần Thị Mai Trang 20/05/2013 x Xóm 9 Xóm 9 Kinh Không Không Không Trần Sỹ Thành 1981 Làm ruộng Trần Thị Huệ 1987 Làm ruộng 917365229 944798963
103 x09-123 Trần Văn Thành 18/05/2013 Xóm 9 Xóm 9 Kinh Không Không Không Trần Văn Hưởng 1988 Tự do Trần Thu Thuỷ 1991 Tự do 945135235 837649416
104 X10-163 Trần Quang Thiện 21/06/2013 Xóm 10 Xóm 10 Kinh Không Không Không Trần Quang Hoàn 1981 Tự do Trần Thị Hải Yến 1983 Giáo Viên 943607409 988172961
105 Trần Trung Hiếu 03/02/2013 Xóm 10 Lộc Hòa-NĐ Kinh Không Không Không Trần Minh Đức 1978 Tự do Trần Thị Huệ 1982 Tự do 902077679 902077679
106 X10-119 Trần Văn Huy 05/01/2013 Xóm 10 Xóm 10 Kinh Không Không Không Trần Văn Cường 1990 Làm ruộng Trần Thị Mai Linh 1990 Làm ruộng 853460609 839551160
107 X10-133 Lê Hữu Duy 05/12/2013 Xóm 10 Xóm 10 Kinh Không Không Không Lê Hữu Cầm 1987 Làm ruộng Trần Thị Thúy Hằng 1989 Làm ruộng 385444063 385444063
108 X10-093 Trần Gia Linh 15/12/2013 x Xóm 10 Xóm 10 Kinh Không Không Không Trần Đình Long 1988 Làm ruộng Trần Thị Bích Huyền 1989 Làm ruộng 961846886 961846886
109 X10-068 Trần Quang Nhật 10/12/2013 Xóm 10 Xóm 10 Kinh Không Không Không Trần Quang Nam 1981 Làm ruộng Trần Thị Minh 1991 Làm ruộng 822821856 947197768
110 X10-160 Trần Đình Trung 01/08/2013 Xóm 10 Xóm 10 Kinh Không Không Không Trần Đình Quang 1979 Làm ruộng Trương Thị Minh Phương 1979 Làm ruộng 946674035 946674035
111 X10-090 Trần Thị Hồng Ngọc 24/02/2013 x Xóm 10 Xóm 10 Kinh Không Không Không Trần Ngọc Thường 1983 Làm ruộng Trần Thị Thúy 1985 Làm ruộng 943847789 943847789
112 X10-065 Trần Công Quân 10/12/2013 Xóm 10 Xóm 10 Kinh Không Không Không Trần Công Toản 1988 Làm ruộng Trần Thị Thu Hiền 1995 Làm ruộng 989811265 989811265
113 X10-054 Trần Phương Anh 22/11/2013 x Xóm 10 Xóm 10 Kinh Không Không Không Trần Công Hà 1983 Làm ruộng Trần Thị Hương 1990 Làm ruộng 912964623 347838983
114 X10-136 Trần Như Quỳnh 01/02/2013 x Xóm 10 Xóm 10 Kinh Không Không Không Trần Công Bách 1983 Làm ruộng Tràn Thị Huyền 1985 Làm ruộng 366534249 366534249
115 X10-110 Trần Thảo My 02/10/2013 x Xóm 10 Xóm 10 Kinh Không Không Không Trần Xuân Quang 1989 Làm ruộng Trần Thị Thêu 1990 Làm ruộng 853750092 943853422
116 X10-089 Trần Phú Quý 03/10/2013 Xóm 10 Xóm 10 Kinh Không Không Không Trần Phú Tùng 1983 Làm ruộng Ninh Thùy Nhung 1985 Làm ruộng 848948886 837892222
117 X10-105 Trần Quang Minh 27/01/2013 Xóm 10 Xóm 10 Kinh Không Không Không Trần Quang Hoàn 1986 Làm ruộng Hoàng Thị Thúy 1995 Làm ruộng 837891985 915704351
118 X10-161 Trần Công Cảnh 27/10/2013 Xóm 10 Xóm 10 Kinh Không Không Không Trần Công Quang 1976 Làm ruộng Trần Thị Đào 1987 Làm ruộng 947007579 947007579
119 X11-011 Trần Văn Mạnh 30/06/2013 Xóm Nội Xóm Nội Kinh Không Không Không Trần Văn Hoạch 1987 Làm ruộng Đặng Thị Bích1992 1992 Làm ruộng 949607917 944760187
120 X11-034 Trần Bảo Quốc 17/10/2013 Xóm Nội Xóm Nội Kinh Không Không Không Trần Xuân Khu 1980 Làm ruộng Trần Thị Gấm 1984 Làm ruộng 834295233 834295233
121 X11-041 Trần Đức Việt 05/10/2013 Xóm Nội Xóm Nội Kinh Không Không Không Trần Đức Chính 1983 Làm ruộng Trần Thị Hà 1994 Làm ruộng 815356866 945744983
122 X11-026 Trần Vũ Ngọc Diệp 14/01/2013 x Xóm Nội Xóm Nội Kinh Không Không Không Trần Văn Toan 1973 Làm ruộng Vũ Thị Nga 1986 Làm ruộng 943863685 943863685
123 X11-001 Trần Phương Thảo 01/05/2013 x Xóm Nội Xóm Nội Kinh Không Không Không Trần Hữu Chiển 1975 Làm ruộng Trần Thị Hảo 1983 Công nhân 818080294 834915808
124 X11-071 Ngô Bảo Nam 04/01/2013 Xóm Nội Xóm Nội Kinh Không Không Không Trần Văn Uyên 1985 Làm ruộng Trần Thị Định 1984 Làm ruộng 375376720 375376720
125 x11-091 Trần Thị Phương Anh 07/02/2013 x Xóm Nội Xóm Nội Kinh Không Không Không Trần Đức Trung 1990 Làm ruộng Trần Thị Tân 1990 Làm ruộng 838468565 857022526
126 x12-120 Trần Xuân Thành 24/05/2013 Xóm Đoài Xóm Đoài Kinh Không Không Không Trần Xuân Minh 1982 Công nhân Trần Thị Lam 1985 Làm ruộng 395984212 395984212
127 x12-202 Trần Nhật Tường Vi 08/01/2013 x Xóm Đoài Xóm Đoài Kinh Không Không Không Trần Ngọc Hoàng Xanh 1978 Công nhân Trần Thị Hằng 1979 Gíáo viên 943426537 943426537
128 x12-173 Trần Minh Trang 10/01/2013 x Xóm Đoài Xóm Đoài Kinh Không Không Không Trần Văn Tam 1978 Làm ruộng Trần Thị Nguyên 1981 Làm ruộng 906087872 389021539
129 x12-134 Trần Long Khánh 26/02/2013 Xóm Đoài Xóm Đoài Kinh Không Không Không Trần Huy Khiêm 1979 Làm ruộng Trương Thị Tươi 1985 Làm ruộng 947718484 833331820
130 x12-125 Trần Đức Huy 27/04/2013 Xóm Đoài Xóm Đoài Kinh Không Không Không Trần Văn Luân 1979 Làm ruộng Trần Thị Duyên 1986 Làm ruộng 919322982 835060188
131 x12-49 Trần Đức Lâm 17/05/2013 Xóm Đoài Xóm Đoài Kinh Không Không Không Trần Văn Dũng 1980 Công nhân Nguyễn Thị Lệ 1988 Làm ruộng 335985900 985203584
132 x12-203 Trần Thu Phương 10/08/2013 x Xóm Đoài Xóm Đoài Kinh Không Không Không Trần Văn Giáp 1984 Làm ruộng Trần Thị Xuân 1986 Làm ruộng 944568926 944568926
133 x12-96 Trần Văn Đông 28/06/2013 Xóm Đoài Xóm Đoài Kinh Không Không Không Trần Xuân Quảng 1977 Làm ruộng Trần Thị Thanh Hương 1986 Làm ruộng 947190054 855759069
134 x12-97 Trần Đức Hiếu 15/09/2013 Xóm Đoài Xóm Đoài Kinh Không Không Không Trần Xuân Lưu 1976 Làm ruộng Trần Thị Chăm 1982 Làm ruộng 946218669 946218669
135 x12-56 Phạm Hoàng Nguyên 27/09/2013 Xóm Đoài Xóm Đoài Kinh Không Không Không Phạm Quang Đông 1986 Bộ đội Trần Thị Bạch Yến 1986 Công nhân 942623573 942623573
136 x12-92 Trần Gia Bảo 27/09/2013 Xóm Đoài Xóm Đoài Kinh Không Không Không Trần Văn San 1972 Làm ruộng Trần Thị Lý 1972 Làm ruộng 852863886 946218669
137 x12-207 Trần Gia Huy 08/10/2013 Xóm Đoài Xóm Đoài Kinh Không Không Không Trần Mạnh Tiến 1989 Làm ruộng Đặng Thị Duyên 1992 Làm ruộng 943297094 395443313
138 x12-58 Trần Hồng Vinh 23/10/2013 Xóm Đoài Xóm Đoài Kinh Không Không Không Trần Hồng Sơn 1980 Làm ruộng Trần Thị Thoa 1986 Làm ruộng 916429310 916429310
139 x12-158 Vũ Quang Vinh 16/11/2013 Xóm Đoài Xóm Đoài Kinh Không Không Không Vũ Đình Bình 1987 Làm ruộng Bùi Thị Hương Giang 1985 Làm ruộng 877343885 877343885
140 x12-86 Trần Vũ Mạnh Khang 26/11/2013 Xóm Đoài Xóm Đoài Kinh Không Không Không Trần Trọng Đông 1984 Làm ruộng Vũ Thị Mười 1990 Viên chức 976320378 977602657
141 x12-27 Trần Đức Duy 25/12/2013 Xóm Đoài Xóm Đoài Kinh Không Không Không Trần Văn Thuỷ 1980 Làm ruộng Trần Thị Xim 1984 Làm ruộng 857962571 963909176
142 x12-112 Trần Quang Hưng 27/12/2013 Xóm Đoài Xóm Đoài Kinh Không Không Không Trần Xuân Côn 1973 Làm ruộng Nguyễn Thị Huyền Trang 1986 Công nhân 947105992 947105992
143 x12- Phạm Minh Đức 27/04/2013 TT Xóm Đoài Mỹ Thuận Kinh Không Không Không Phạm Hồng Quang 1988 Công nhân Trần Thị Bích Phượng 1989 Công nhân 987194536 987194536
144 x13-109 Trần Anh Tuấn 02/01/2013 Xóm Kim Xóm Kim Kinh Không Không Không Trần Quang Tịnh 1975 Làm ruộng Trần Thị Nụ 1980 Làm ruộng 948211075 848940408
145 x13-057 Phạm Khánh Linh 08/11/2013 x Xóm Kim Xóm Kim Kinh Không Không Không Phạm Đình Toàn 1982 Làm ruộng Trần Thuỳ Dung 1991 Làm ruộng 328586199 977373761
146 x13-043 Trần Yến Nhi 13/01/2013 x Xóm Kim Xóm Kim Kinh Không Không Không Trần Văn Hoà 1980 Làm ruộng Hà Thị Phượng 1993 Làm ruộng 384017245 948056028
147 x13-223 Trần Minh Quân 29/01/2013 Xóm Kim Xóm Kim Kinh Không Không Không Trần Văn Tư 1990 Làm ruộng Nguyễn Thị Phượng 1994 Làm ruộng 946051592 946051592
148 x13-135 Trần Xuân Thành 20/02/2013 Xóm Kim Xóm Kim Kinh Không Không Không Trần Văn Quyết 1978 Làm ruộng Trần Thị Oanh 1980 Làm ruộng 812995564 817811256
149 x13-159 Phùng Minh Khôi 27/04/2013 Xóm Kim Xóm Kim Kinh Không Không Không Phùng Văn Ninh 1985 Làm ruộng Trần Thị Hoa 1988 Làm ruộng 965333423 965333423
150 x13-079 Trần Phương Huyền 05/05/2013 x Xóm Kim Xóm Kim Kinh Không Không Không Trần Bá Lộc 1991 Làm ruộng Lê Thị Thơm 1989 Làm ruộng 944038875 944038875
151 x13-240 Vũ Khải Hoàn 17/06/2013 TT Xóm Kim Nam Phong Kinh Không Không Không Vũ Đình Kiên 1983 Làm ruộng Trần Thị Bích Liên 1982 Làm ruộng 817232799 914462970
152 x13-009 Trần Trung Đức 25/07/2013 Xóm Kim Xóm Kim Kinh Không Không Không Trần Đức Lộc 1987 Làm ruộng Trần Thị Thu Phương 1991 Gíáo viên 946033996 914665478
153 x13-134 Trần Hoàng Gia Bảo 08/08/2013 Xóm Kim Xóm Kim Kinh Không Không Không Trần Minh Đức 1990 Làm ruộng Hoàng Thị Tố Quyên 1994 Làm ruộng 946562583 946562583
154 x13-200 Trần Mạnh Quân 04/12/2013 Xóm Kim Xóm Kim Kinh Không Không Không Trần Văn Thuân 1980 Công nhân Bùi Thị Nhất 1985 Công nhân 917373500 943174914
155 x13-170 Trần Vy Oanh 08/12/2013 x Xóm Kim Xóm Kim Kinh Không Không Không Trần Văn Đồng 1985 Làm ruộng Trần Thị Thu Xuyên 1992 Làm ruộng 918860384 918860384
156 x13-218 Trần Ngọc Trâm 09/12/2013 x Xóm Kim Xóm Kim Kinh Không Không Không Trần Văn Nhuần 1974 Làm ruộng Trần Thị Hằng 1981 Làm ruộng 987761286 987761286
157 x13-001 Trần Khánh Ly 21/12/2013 x Xóm Kim Xóm Kim Kinh Không Không Không Trần Đức Nghiêm 1985 Làm ruộng Bùi Thị Hồng 1990 Làm ruộng 947579437 944532154
158 x14-020 Vũ Gia Bảo 21/11/2013 TT Xóm Thịnh Nghĩa Hưng Kinh Không Không Không Vũ Văn Hoá 1988 Làm ruộng Trần Thị Nguyệt 1994 Làm ruộng 392584834 347530324
159 x14-023 Trần Ngọc Bảo An 26/12/2013 Xóm Thịnh Xóm Thịnh Kinh Không Không Không Trần Ngọc Giang 1991 Làm ruộng Hoàng Thị Thuỳ 1992 Làm ruộng 916696991 916696991
160 x14-186 Trịnh Bảo An 15/02/2013 x TT Xóm Thịnh Hà Nam Kinh Không Không Không Trịnh Ngọc Tú 1972 Tự do Nguyễn Thị Sửu 1985 Tự do 941289686 918943328
161 x14-155 Trần Anh Minh 16/03/2013 Xóm Thịnh Xóm Thịnh Kinh Không Không Không Trần Ngọc Cương 1971 Làm ruộng Trần Thị Sửu 1973 Làm ruộng 946537633 946537633
162 x14-123 Đỗ Chi Mai 04/06/2013 x Xóm Thịnh Xóm Thịnh Kinh Không Không Không Đỗ Mạnh Hùng 1987 Kinh doanh Trần Thị Thơm 1989 Kế toán 979004060 917772536
163 x14-069 Đặng Hà An 11/06/2013 x Xóm Thịnh Xóm Thịnh Kinh Không Không Không Đặng Văn Công 1975 Làm ruộng Trần Thị Vân 1980 Gíáo viên 948220248 948220248
164 x14-025 Trần Đức Anh 20/09/2013 Xóm Thịnh Xóm Thịnh Kinh Không Không Không Trần Ngọc Phong 1991 Làm ruộng Nguyễn Thị Hoài Thanh 1993 Làm ruộng 948526243 946971991
165 x14-110 Trần Anh Quân 20/10/2013 Xóm Thịnh Xóm Thịnh Kinh Không Không Không Trần Nguyên Thuận 1989 Làm ruộng Trần Thị Sen 1992 Làm ruộng 839733691 839733691
166 x14-108 Bùi Trung Kiên 23/12/2013 Xóm Thịnh Xóm Thịnh Kinh Không Không Không Bùi Văn Năng 1985 Làm ruộng Trần Thị Mừng 1989 Nhân viên y tế 835713171 835441985
167 x14- Trần Đặng Linh Nhi 17/12/2013 x TT Xóm Thịnh Mỹ Hưng Kinh Không Không Không Trần Mạnh Quyền 1991 Làm ruộng Đặng Thị Nhung 1989 Gíáo viên 344641890 945023579
168 x14- Trần Trọng Lộc 22/04/2013 Xóm Thịnh Xóm Thịnh Kinh Không Không Không Trần Văn Lịch 1974 Làm ruộng Trần Thị Nga 1980 Làm ruộng 941707388 833942479
65
0