V/v bảo đảm trật tự ATGT năm 2019

Tháng Ba 9, 2019 2:26 chiều
UBND HUYỆN MỸ LỘC

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 
Số: 60  /PGDĐT- CTTT

V/v bảo đảm trật tự ATGT năm 2019

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
               Mỹ Lộc, ngày  8  tháng  3 năm 2019

 

Kính gửi: Các trường Mầm non, Tiểu học và THCS huyện Mỹ Lộc.

 

Thực hiện Công văn số 175/SGDĐT-CTTT ngày 04/03/2019 của Sở GD&ĐT về việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT) năm 2019, Phòng GD&ĐT yêu cầu các trường triển khai một số nội dung sau:

  1. Quán triệt các văn bản chỉ đạo về công tác đảm bảo ATGT; xây dựng kế hoạch cụ thể về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ATGT cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong năm 2019.
  2. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục ATGT trong cả năm học, đặc biệt tăng cường vào trước các dịp nghỉ lễ, các đợt hoạt động lớn của đất nước, địa phương và nhà trường như: Quốc khánh 02/9, khai giảng năm học, ngày 20/11, dịp nghỉ tết Nguyên đán, ngày 26/3 và trước khi nghỉ hè…; tổ chức kí cam kết giữa nhà trường với các bậc phụ huynh học sinh với nội dung về nâng cao trách nhiệm, phối hợp của gia đình cùng nhà trường giáo dục nội dung ATGT cho học sinh.
  3. Tiếp tục triển khai thực hiện Mô hình “Tuyến đường an toàn giao thông”, “Cổng trường an toàn giao thông”;tổ chức hướng dẫn giao thông khu vực cổng trường giờ tan trường hợp lý đế tránh ùn tắc giao thông; tùy điều kiện của trường, phối hợp với phụ huynh học sinh tổ chức xe đưa đón học sinh.
  4. Phối hợp với chính quyền, công an và các ngành liên quan tại các xã, thị trấn triển khai năm ATGT 2019 theo chủ đề “An toàn giao thông cho hành khách và người đi mô tô, xe máy”, “Tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường – tháng 9/2019 tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân do tai nạn giao thông năm 2019”.
  5. Khuyến khích các trường tiểu học, THCS sử dụng bộ tài liệu “Văn hóa giao thông” do Bộ GD&ĐT ban hành; lồng ghép trong giảng dạy chính khóa về an toàn giao thông và phổ biến, tuyên truyền giáo dục giao thông qua các hoạt động ngoại khóa về “Văn hóa giao thông” cho học sinh; tích cực tham gia các cuộc thi về ATGT do cấp trên tổ chức như: Cuộc thi “Giao thông học đường”; Cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai”.
N¬i nhËn:

– Nh­ kÝnh göi;

– Các tổ chuyên môn của phòng

– L­­u VT, CTTT.

 

 

 

 

                    Tr­ëng phßng

 

 

(đã kí)

 

 

Đào Ngọc Đĩnh

 

Trên đây là một số nội dung về việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2019, Phòng GD&ĐT yêu cầu các trường nghiêm túc triển khai thực hiện./.