V/v đảm bảo an ninh, an toàn trường học trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và Lễ hội Xuân 2019

Tháng Mười Hai 8, 2019 9:07 sáng
UBND HUYỆN MỸ LỘC

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 
Số: 376 /PGDĐT- CTTT

V/v đảm bảo an ninh, an toàn trường học
trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán
Kỷ Hợi và Lễ hội Xuân 2019

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
                 Mỹ Lộc, ngày  27  tháng 12 năm 2018

Kính gửi: Các trường Mầm non, Tiểu học và THCS huyện Mỹ Lộc.

 

Thực hiện công văn 1752/SGDĐT-CTTT ngày 26/12/2018 của Sở GD&ĐT tỉnh Nam Định, nhằm tăng cường đảm bảo an ninh, an toàn trường học trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và Lễ hội Xuân 2019, Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường thực hiện tốt một số nội dung sau:

  1. Quán triệt việc thực hiện các văn bản chỉ đạo về an ninh, an toàn trường học: Công văn số 5813/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 21/12/2018 về việc đảm bảo trật tự ATGT trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và Lễ hội Xuân 2019; công văn số 627/UBND-VP8 ngày 11/12/2018 về việc tăng cường công tác bảo đảm ANTT dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019; kế hoạch số 112/KH- UBND ngày 18/12/2018 về việc triển khai công tác đảm bảo An toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và mùa Lễ hội Xuân 2019; công văn số 914/UBND-VP5 ngày 20/12/2018 về việc đảm bảo TTATGT trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và Lễ hội Xuân 2019 và các văn bản liên quan.
  2. Xây dựng kế hoạch cụ thể về tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục ý thức tham gia giao thông; không uống rượu bia khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông; tuyên truyền phổ biến pháp luật về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa; về an toàn thực phẩm; tuyên truyền đảm bảo an ninh, trật tự, phòng, chống tội phạm (đặc biệt trong những đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm).
  3. Phối hợp với công an, chính quyền các xã, thị trấn, gia đình học sinh trong việc tổ chức ký cam kết với cha mẹ học sinh và học sinhvề việc tăng cường tuyên truyền, giáo dục kiến thức tham gia giao thông cho học sinh; không giao mô tô, xe máy cho học sinh khi chưa có giấy phép lái xe và cam kết đội mũ bảo hiểm cho học sinh (từ lớp 01 trở lên) khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông; tuyên truyền, giáo dục cho học sinh khi điều khiển “phương tiện xe hai bánh chạy bằng điện” phải đội mũ bảo hiểm, không đua xe, lạng lách đánh võng khi lái xe; thực hiện nghiêm túc các quy định pháp luật về bảo đảm an ninh, trật tự; Nghị định 36/CP của Chính phủ về quản lý và sử dụng pháo, không tàng trữ, sử dụng các loại vũ khí, vật liệu nổ, tích cực tố giác tội phạm trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019.
  4. Tăng cường công tác kiểm tra an ninh, an toàn trường học, phòng chống cháy nổ, an toàn giao thông, an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh trong nhà trường, kịp thời phát hiện và có giải pháp xử lý hiệu quả.
  5. Phát huy hiệu quả sổ liên lạc điện tử để nâng cao mối liên hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong việc quản lý học sinh; đảm bảo an ninh, an toàn trường học trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và Lễ hội Xuân 2019.

Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường nghiêm túc triển khai thực hiện và báo cáo về Phòng những trường hợp bất thường xảy ra qua địa chỉ Email: levandung17580@gmail.com./.

N¬i nhËn:

– Nh­ kÝnh göi;

– Các đ/c Lãnh đạo phòng;

– Các tổ chuyên môn của phòng

– L­­u VT, CTTT.

 

 

 

 

                    Tr­ëng phßng

 

 

(đã kí)

 

 

Đào Ngọc Đĩnh