Lễ khai giảng năm học 2019 – 2020

Tháng Chín 10, 2019 8:36 sáng

54613921-73F4-4F9F-9B6A-72B7AD546F91771E62B7-11FE-4752-8CA1-805346C1AB8A54613921-73F4-4F9F-9B6A-72B7AD546F91EBB6D862-CB2F-4CB4-91EE-2DE182DFD3ECFB17059B-8287-4EC5-BB90-F7F56837EC90C858BCC0-204F-4016-9F92-682832A74386064EBA54-6A2D-4ADD-B61D-762EE0311E2114B058F4-908D-49AE-BADB-72F56BEA90F6509492FD-D330-4524-AF51-0659CB7ACC20