kế hoạch năm học

Tháng Tư 21, 2019 2:51 chiều
PHÒNG GD&ĐT MỸ LỘCTRƯỜNG TH MỸ THẮNGSố 61/KH-THMT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
                  Mỹ Thắng, ngày 1 tháng 9 năm 2018

 

KẾ HOẠCH NĂM HỌC

 1. CĂN CỨ

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch hành động của ngành Giáo dục triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo;

Căn cứ Chỉ thị số 2919/CT-BGDĐT ngày 10/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018 – 2019 của ngành;

Căn cứ công văn số 3868 /BGDĐT-GDTH ngày 28/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTH năm học 2018-2019;

Căn cứ Quyết định số 1721/QĐ-UBND ngày 14/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2018-2019 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên,

Căn cứ hướng dẫn số 1148/SGD ĐT-GDTH ngày 31/8/2018 của Sở giáo dục đào tạo tỉnh  Nam Định về việc hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2018-2019 cấp TH.

Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường. Trường tiểu học Mỹ Thắng xây dựng kế hoạch năm học 2018-2019 như sau:

 1. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
 2. Thuận lợi:

Nhà trường đã được công nhận trường đạt Chuẩn quốc gia mức độ 2, trường Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn .

Phong trào khuyến học, khuyến tài phát triển mạnh mẽ ở các thôn xóm, dòng họ đã góp phần không nhỏ trong việc xây dựng môi trường giáo dục tích cực.

Đội ngũ giáo viên chuẩn về trình độ đào tạo, có tinh thần trách nhiệm và tâm huyết với nghề.

Học sinh ngoan, có ý thức tự giác, kỉ luật, tích cực tham gia vào các hoạt động của nhà trường.

 

 1. Khó khăn :

– Mặc dù đã đạt Chuẩn quốc gia mức độ 2 nhưng cơ sở vật chất của nhà trường vẫn chưa đáp ứng tốt yêu cầu của mô hình trường học mới .

– Thiếu các phòng chức năng do số lượng học sinh lớp 1 tăng số phòng học thiếu phải chuyển các phòng chức năng thành phòng học.

– Thiếu 02 GV văn hóa phải hợp đồng.

– Một bộ phận cha mẹ học sinh mải làm ăn hoặc đi xa chưa quan tâm đến việc học của con em mình.

 1. Kết quả GD của nhà trường năm học trước:
 2. a) Năng lực :

Mức đạt

Tự phục vụ, Tự quản

Hợp tác

Tự học,Giải quyết vấn đề

SL

%

SL

%

SL

%

Tốt

587

91,2

564

87,7

527

82

Đạt

56

8,8

79

12,3

116

18

CCG

0

0

0

0

0

0

 1. b) Phẩm chất :
Mức đạt Chăm học,chăm làm Tự tin,trách nhiệm Trung thực,kỉ luật Đoàn kết,Yêu thương
SL % SL % SL % SL %
Tốt 536 83,3 560 87 598 93 626 97,4
Đạt 106 16,7 82 12,8 45 7 17 2,7
CCG 1 0,2
 1. c) Tuyển sinh lớp 1- HTCT lớp 5

– Tuyển sinh lớp 1 : 143/143 em= 100 %

– HTCT lớp 5 : 114/114 em = 100%

 1. d) Khảo sát : Chất lượng : Xếp thứ 3/11 trường

– Các lớp có kết quả khảo sát SGD, PGD cao: 1C, 2B, 2D, 5B

– Các lớp có tiến bộ vượt bậc : Khối 5

– Các lớp có kết quả chưa tốt : 1B; 2A, 2C; 3C; 4D

– Môn ít giờ : Chất lượng thấp môn : Tiếng Anh

 1. e) Các cuộc thi và giao lưu:

* Thi văn nghệ : Xếp thứ 3/11 trường

* Thi Đồ dùng tự làm : Xếp thứ 4/11 trường

* Hùng biện Tiếng Anh : 8/11 trường

* Thi chữ viết Đúng và Đẹp : Xếp thứ 4/11 trường. Tổng số 25 giải.

Giao lưu Phát triển năng lực cấp huyện : tổng số 19 giải.

* Thể dục thể thao :

          Cấp huyện : 01 giải Nhất môn bất xa tại chỗ nam.

          Cấp tỉnh : 01 giải Khuyến khích

 1. Các tổ chức nhà trường:

– Chi bộ có 18 đảng viên  (16 đ/c chính thức, 02 dự bị )

– Công đoàn: 29 đ/c

– Chi đoàn giáo viên: 11 đ/c

 1. 5. Đội ngũ

5.1. Giáo viên:  Tổng số cán bộ giáo viên 33 đ/c – nữ 29 đ/c

Trong đó :

–  Quản lí : 2 đ/c

–  Giáo viên : 28 đ/c ( hợp đồng : 2 đ/c )

+ Giáo viên văn hoá : 20 đ/c  ( Hợp đồng 02)

+ Giáo viên ít giờ :  8 đ/c

+ Trình độ đào tạo: 100% cán bộ GV đạt chuẩn chia ra như­ sau:

Đại học:  11 đ/c = 39,3%;    CĐ: 13 đ/c = 46,5% ;  Trung cấp: 4 đ/c  = 14,2 %.

– Nhân viên :  Kế toán, y tế, thư­ viện : 03 đ/c ( hợp đồng : 02 đ/c )

5.2. Học sinh

Khối Số lớp Số HS Số Nữ Con TB Hòa nhập Ghi chú
1 5 187 99
2 4 141 74 1
3 4 141 58
4 3 124 64
5 4 122 46 2
Tổng 20 715 341 2 1  

 

 1. CÁC CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM HỌC
 2. Các chỉ tiêu chung

– Tập thể trường: Xuất sắc

– Chi bộ: Trong sạch vững mạnh

– Công đoàn: Vững mạnh xuất sắc

– Đoàn thanh niên Công sản Hồ Chí Minh: Đoàn bền vững

– Công chức, viên chức :

+  Lao động TT: 100 % cán bộ giáo viên

+  Chiến sỹ thi đua : 4 đ/c

+ Giám đốc SGD khen : 2 đ/c

+ Giáo viên chủ nhiệm giỏi : 70 % Gv đạt GV CN giỏi cấp trường. Có 3 GV tham gia cấp Huyện, 1 GV tham gia cấp Tỉnh;

+ GVG cấp trường : 80 % GV đạt danh hiệu Giáo viên giỏi

 1. Các chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể

Nhiệm vụ 1 : Thực hiện chương trình giáo dục

 1. Chỉ tiêu:

1.1. Hoàn thành chương trình lớp học (lên lớp):

Lớp 1: 184 /187 em, đạt tỉ lệ 98,3 %

Lớp 2: 139/141 em, đạt tỉ lệ 98,6 %

Lớp 3: 139/141 em, đạt tỉ lệ 98,6 %

Lớp 4: 124/124 em, đạt tỉ lệ 100 %

Lớp 5: Hoàn thành chương trình tiểu học 122/122 em, đạt 100%

1.2. Khảo sát chất lượng :

– Khảo sát SGD : Tỷ lệ HS đạt trên TB các môn : Trên trung bình huyện 2%

– Khảo sát PGD : Xếp thứ 4/11 trường

– Khảo sát Tiếng Anh các khối lớp SGD: Bằng trung bình huyện

 1. Biện pháp thực hiện:

2.1. Chỉ đạo thực hiện chương trình, kế hoạch giáo dục

– Xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục theo định hướng PTNL HS

–  Điều chỉnh nội dung dạy học một cách hợp lý đảm bảo yêu cầu, mục tiêu giáo dục tiểu học, phù hợp với đối tượng học sinh.

–  Thực hiện tích hợp, lồng ghép các nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, giáo dục quốc phòng và an ninh, giáo dục kỹ năng sống, giáo dục an toàn giao thông, bảo vệ môi trường trong một số môn học và hoạt động giáo dục.

2.2. Tiếp tục đổi mới đánh giá học sinh tiểu học

– Đánh giá học sinh theo Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22/9/2016. Đẩy mạnh ứng dựng thông tin phần mềm quản lí, hỗ trợ đánh giá học sinh – Sử dụng Sổ liên lạc điện tử .

– Bàn giao chất lượng giáo dục cuối năm học nghiêm túc, thực hiện khen thưởng học sinh thực chất, đúng quy định.

– Tổ chức khảo sát học sinh 1 lần vào cuối kì 1 theo định hướng phát triển năng lực nhằm điều chỉnh công tác quản lý và công tác dạy học.

2.3. Nâng cao chất lượng dạy học Tin học và Ngoại ngữ

-Thực hiện hiệu quả việc dạy học Tin học và Tiếng Anh để chuẩn bị tốt cho việc triển khai Chương trình giáo dục phổ thông mới, góp phần tích cực đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, tạo điều kiện để hội nhập với khu vực và quốc tế.

 1. a) Dạy học Tin học

– Học sinh các lớp khối 3,4,5  học tin học 2 tiết/ tuần . Dạy Tin học  để học sinh được tiếp cận, vận dụng kiến thức, kĩ năng công nghệ thông tin vào giải quyết các tình huống, yêu cầu trong thực tế học tập và cuộc sống.

 1. b) Dạy học tiếng Anh:

– Tiếp tục triển khai Chương trình Thí điểm Tiếng Anh Tiểu học Ban hành theo Quyết định số 3321/QĐ-BGDĐT ngày 12/8/2010 của Bộ GDĐT:

–  HS khối 3,4,5 học Tiếng Anh 4 tiết/tuần

– Đảm bảo việc dạy đủ 4 kĩ năng Nghe – Nói – Đọc – Viết trong mỗi bài học, đặc biệt chú trọng đến việc phát âm chuẩn để thực hành kĩ năng Nghe – Nói đúng.

– Dạy Tiếng anh có yếu tố nước ngoài cho HS khối 3,4,5.

– Làm quen với dạy Toán bằng Tiếng Anh với khối 2,3,4,5 thông qua việc phối kết hợp giáo viên CN và Tiếng Anh bổ trợ kiến thức cho nhau để thực hiện.

– Khảo sát 01 khối lớp với 4 kỹ năng Nghe – Nói – Đọc – Viết.

– Hưởng ứng tham gia các hội thi, các phong trào, hoạt động trong lĩnh vực ngoại ngữ. Tổ chức: CLB hát, nói ngoại ngữ….tạo cơ hội giao lưu sử dụng ngoại ngữ cho học sinh và giáo viên.

2.4. Thực hiện giáo dục đối với trẻ khuyết tật

– Xây dựng kế hoạch giáo dục hòa nhập phù hợp, thiết thực để đảm bảo hiệu quả, chất lượng giáo dục học sinh khuyết tật.

– Tham mưu với UBND cấp xã, phường để cấp giấy chứng nhận cho học sinh khuyết tật đảm bảo đúng thời điểm quy định.

– Có chính sách hỗ trợ cho trẻ em KT.

  2.5. Tổ chức các hoạt động tập thể, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp

– Chuyển mạnh các hoạt động tập thể, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động ngoại khóa sang hướng tổ chức hoạt động trải nghiệm;

– Tập trung vào các hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống, giáo dục giá trị sống, kĩ năng sống, kĩ năng tự bảo vệ bản thân tránh bị xâm hại, bạo lực, ý thức giữ gìn môi trường xanh – sạch – đẹp;

-Thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe, làm quen với một số nghề truyền thống ở địa phương.

– Tổ chức tốt các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp; Thực hiện thể dục đầu giờ và bài võ thuật- võ nhạc giữa giờ; Tập thường xuyên các ngày trong tuần. – Tổ chức cho học sinh tham gia các môn học/hoạt động giáo dục tự chọn, tham gia các hoạt động xã hội, hoạt động ngoại khoá.

2.6. Chỉ đạo dạy và học 2 buổi/ngày

Xây dựng kế hoạch dạy học 2 buổi/ngày đảm bảo các yêu cầu sau:

– Học sinh được tự học dưới sự hướng dẫn của giáo viên để hoàn thành nội dung học tập tại lớp.

– Không giao bài tập về nhà cho những học sinh đã được học 2 buổi/ngày.

– Tổ chức bán trú cho học sinh đảm bảo các điều kiện về vệ sinh, an toàn thực phẩm, nơi ăn, nơi nghỉ; tăng cường công tác kiểm tra để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh.

Nhiệm vụ 2 : Đổi mới phương pháp dạy học, đa dạng hóa các hình thức tổ chức gắn giáo dục với thực tiễn.

 1. Chỉ tiêu :

– 100 % GV thiết kế bài dạy và tổ chức thực hiện các tiết dạy đổi mới  phương pháp (Phương pháp BTNB, Dạy ngoài không gian lớp học, Dạy Mỹ thuật theo PP Đan Mạch, Dạy TV1 theo CNGD, dạy TLV theo hướng trải nghiệm )

– Gắn giáo dục với thực tiễn

 1. Biện pháp thực hiện :

– Xếp thời khóa biểu 2 tiết liền với các môn: TLV, Mỹ thuật, T anh

– Đăng kí các tiết dạy ngoài trời, các tiết dạy theo PP BTNB

– Dạy HĐTN cho học sinh tất cả các khối lớp.

– Xây dựng kế hoạch dạy các tiết ngoài giờ chính khóa.

– Tổ chức tốt giờ chào cờ, giờ sinh hoạt lớp để học sinh có cơ hội để trải nghiệm.

– Tăng cường tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động các Câu lạc bộ, chú trọng tổ chức các Câu lạc bộ môn học, giải Toán bằng tiếng Anh.

– Giao mỗi lớp 1 luống đất, 1 đến 2 bồn hoa để chăm sóc và thực hành.

– Lồng ghép, tích hợp nội dung giáo dục trong các môn học, hoạt động giáo dục với giáo dục đạo đức, nhân cách; giáo dục quốc phòng và an ninh; giáo dục pháp luật; giáo dục về quyền và bổn phận của trẻ em, bình đẳng giới; phòng tránh đuối nước, phòng chống tai nạn thương tích; phòng chống HIV/AIDS.

– Phát tin bài về người tốt việc tốt chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kĩ năng sống; tuyên truyền bảo vệ sức khỏe ; tuyên truyền, giáo dục chủ quyền quốc gia về biên giới, biển đảo; bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên; ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai; giáo dục an toàn giao thông, tác hại của thuốc lá và cách phòng chống,….

– Thực hiện dạy học gắn lý thuyết với thực hành; Tổ chức cho HS trải nghiệm ngoài trường.

Nhiệm vụ 3 : Phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục tiểu học

 1. Chỉ tiêu :

– 100 % cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường chấp hành tốt mọi chủ trương, chính sách, Pháp luật của Đảng và Nhà nước;  thực hiện có hiệu quả cuộc vận động và phong trào thi đua,  thực hiện nghiêm túc quy định của Bộ GD&ĐT về đạo đức nhà giáo.

– Phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục đủ về số lượng, hợp lý về cơ cấu 1,5 GV/ lớp .

– 100 % đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên tham gia tập huấn Chương trình giáo dục phổ thông mới, ưu tiên đội ngũ giáo viên dạy lớp 1.

 1. Biện pháp thực hiện :

– Tuyên truyền, phổ biến và quán triệt để cán bộ, giáo viên trong nhà trường nắm và thực hiện tốt mọi chủ trương, chính sách, Pháp luật của Đảng và Nhà nước.

– Đảm bảo tốt nguyên tắc lãnh đạo dân chủ tập trung trong quản lý nhà trường. Tăng cường và nâng cao hiệu quả hoạt động của chi bộ Đảng và các đoàn thể trong nhà trường, tạo ra sự đồng thuận và sức mạnh tổng hợp nhằm hoàn thành tốt các nhiệm vụ năm học.

– Xây dựng quy chế dân chủ, quy tắc ứng xử trong trường học.

– Phân công nhiệm vụ hợp lí cho từng thành viên trong trường

– Tham mưu với PGD đáp ứng được yêu cầu giáo viên đủ về số lượng và chủng loại đảm bảo chất lượng.

– Tổ chức bồi dưỡng cho cán bộ quản lý và giáo viên theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT. Khuyến khích, tạo điều kiện về thời gian cho giáo viên học tập các lớp nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Yêu cầu mỗi giáo viên phải có kế hoạch bồi dưỡng trong năm học và nghiêm túc thực hiện kế hoạch đó. Mỗi tháng, tổ chuyên môn kiểm tra sổ tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên. Mỗi kì, ban giám hiệu kiểm tra đánh giá việc tự học của giáo viên.

– Lựa chọn giáo viên dạy lớp 1 năm học 2019-2020 (chương trình mới )

Nhiệm vụ 4 : Đổi mới công tác quản lí giáo dục tiểu học

 1. Chỉ tiêu :

– Lập được kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy, giáo dục cho năm học.

– Kiện toàn tổ chức bộ máy trong nhà trường ngay đầu năm học.

– Làm tốt công tác KTNB; Đánh giá CB GV theo chuẩn chức danh nghề nghiệp; Công tác thi đua khen thưởng;

– Quản lý hành chính, quản lý và sử dụng tài sản, tài chính đúng quy định, hiệu quả.

– Quản lý học sinh và tổ chức các hoạt động giáo dục của nhà trường, tiếp nhận và giới thiệu học sinh chuyển trường, quyết định khen thưởng, kỷ luật; phê duyệt kết quả đánh giá, xếp loại, danh sách học sinh lên lớp, ở lại;  kiểm tra xác nhận học sinh hoàn thành chương trình tiểu học theo đúng quy định.

– Tiếp tục đổi mới công tác quản lý, ứng dụng Công nghệ thông tin trong quản lí. Cập nhật CSDL ngành.

– Chỉ đạo và đôn đốc các tổ chức CĐ, Đoàn, Đội hoạt động thường xuyên.

– Chỉ đạo làm tốt công tác y tế học đường.

– Làm tốt công tác XD CSVC- công tác xã hội hoá giáo dục, phát huy vai trò của nhà trường với cộng đồng.

 1. Biện pháp thực hiện :

– Xây dựng  đồng bộ kế hoạch năm học của trường, tổ khối chuyên môn, Đội, kế hoạch giảng dạy của giáo.

– Lập kế hoạch KTNB, lưu trữ hồ sơ theo quy định

– Lập kế hoạch thu – chi theo, và quyết toán năm theo quy định

– Sửa đổi quy chế thi đua khen thưởng, quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế chuyên môn cho phù hợp với thực tế nhà trường.

– Đối với giáo viên:

+ Xây dựng kế hoạch chi tiết tháng, tuần về quản lý giáo dục HS.

+ Kế hoạch áp dụng phương pháp dạy học tích cực trong giảng dạy;

+ Chủ động lập kế hoạch bồi dưỡng học sinh trong lớp mình phụ trách,

+ Đầu tư nhiều thời gian cho chuẩn bị đồ dùng thực hành sử dụng đồ dùng trực quan trong dạy học.

Nhiệm vụ 5 : Duy trì, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và nâng cao chất lượng xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia

 1. Chỉ tiêu :

          *  Công tác phổ cập, xóa mù chữ.

– Huy động 100% số trẻ trong độ tuổi ra lớp.

– Duy trì 100% sĩ số học sinh, không có trẻ bỏ học.

– Tỷ lệ học sinh học đúng độ tuổi đạt 99 % trở lên.

– Trẻ 11 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học đạt 100%

– Điều tra phổ cập cùng Mầm non và Trung học cơ sở đảm bảo đầy đủ, chính xác. Hồ sơ phổ cập xếp loại tốt.

* Xếp loại chung: Chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ III

          *  Nâng cao chất lượng xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn Quốc gia.

– 100 % CBQL, GV, nhân viên ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực quản lí của trường;

– Có đủ GV văn hóa, GV chuyên phấn đấu đạt tỉ lệ 1,5 Gv / lớp

– 100% giáo viên đạt chuẩn trình độ đào tạo, trong đó ít nhất 80% giáo viên đạt trình độ trên chuẩn;

– 85% giáo viên đạt loại khá trở lên, trong đó có ít nhất 25% giáo viên đạt loại xuất sắc theo quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học;

– 80% giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường, không có giáo viên yếu kém về chuyên môn, nghiệp vụ.

– 90% giáo viên được xếp loại khá, giỏi về bồi dưỡng thường xuyên, trong đó 30% giáo viên được xếp loại giỏi về bồi dưỡng thường xuyên, không có giáo viên không hoàn thành kế hoạch.

–  Có đủ bàn ghế, các trang thiết bị cho 1 phòng học

– Phát huy hiệu quả thư viện lớp, thư viện trường trong công tác giáo dục toàn diện. Vận động mỗi em ủng hộ 1 quyển sách / năm .

– Khai thác triệt để trang thiết bị đồ dùng hiện có – Mỗi giáo viên làm 5 đồ dùng / kì;

– 100% học sinh học 2 buổi/ ngày.

 1. Biện pháp thực hiện :

–  Xây dựng kế hoạch ; phân công điều tra PCGD tới từng đối tượng

– Cập nhật phần mềm, xuất dữ liệu thống kê báo cáo.

– CB GV chủ động trong việc tự học, tự bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý, năng lực chuyên môn.

– Tham mưu với PGD bổ sung thêm giáo viên biên chế.

-Tiếp tục Tham mưu với các cấp tu bổ CSVC, mua  sắm các trang thiết bị phục vụ tốt cho việc dạy và học.

– Xây dựng kế hoạch nâng cấp nhà vệ sinh đạt chuẩn theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 2011;

– Hàng tuần xếp 1 tiết để học sinh làm VS, tự dọn dẹp trong lớp học, chăm sóc cây cối, VS chung trong khuôn viên.

– Hỗ trợ tiền cho việc làm đồ dùng các lớp. Có kiểm tra và xếp  thi đua

– Vận động học sinh ủng hộ sách cho thư viện lớp. Thưởng cho lớp có thư viện phong phú hoạt động hiệu quả.

– Mở thư viện trường.

– Đăng kí Mô hình thư viện thân thiện của dự án Room to Read .

– Tổ chức các CLB – Dạy KNS cho học sinh.

Nhiệm vụ 6 : Chuẩn bị các điều kiện thực hiện Chương trình GDPT mới

 1. Chỉ tiêu :

– Phấn đấu có đủ phòng học và phòng chức năng để thực hiện chương trình mới.

– Chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất (đồ dùng, trang thiết bị dạy học)

– Lựa chọn 5 GV có nhiều kinh nghiệm, tích cực, năng động, sáng tạo trong đổi mới giáo dục để bố trí dạy lớp 1 đảm bảo chất lượng, phù hợp;

 1. Biện pháp thực hiện :

– Tích cực tham mưu với các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương xây dựng  thêm các phòng học – phòng chức năng để đảm bảo đủ CSVC cho dạy và học.

– Xây dựng kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý, giáo viên

–  Rà soát, đánh giá năng lực đội ngũ giáo viên vào cuối năm.

Nhiệm vụ 7 : Đẩy mạnh công tác truyền thông về giáo dục tiểu học

 1. Chỉ tiêu : Làm tốt công tác tuyên truyền
 2. Biện pháp thực hiện :

– Xây dựng kế hoạch truyền thông, phối hợp chặt chẽ với địa phương, kịp thời, chủ động cung cấp thông tin để định hướng dư luận, tạo niềm tin trong xã hội.

– Tổ chức họp PH tuyên truyền tới các bậc phụ huynh chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và của ngành về đổi mới và phát triển giáo dục.

– Phát động giáo viên, học sinh viết  bài về các hoạt động của ngành, gương người tốt, việc tốt trường, của lớp học để khích lệ các thầy cô giáo, các em học sinh phấn đấu vươn lên, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong trường.

– Thành lập đội Phát thanh măng non đọc các bài tuyên truyền 3 lần / tuần

Nhiệm vụ 8 : Tổ chức các hoạt động giáo dục.

– Tăng cường tổ chức các hoạt động ứng dụng, tích cực đổi mới phương pháp dạy học theo định hướng phát triển năng lực một cách linh hoạt trên cơ sở phù hợp với đối tượng học sinh. Chú trọng rèn học sinh khả năng tự học, tự phục vụ; Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh; Đa dạng hoá loại hình, nội dung sinh hoạt câu lạc bộ góp phần bồi dưỡng học sinh năng khiếu.

 1. Chỉ tiêu :

– Giao lưu PTNL học sinh: Xếp thứ 6/11

– Chữ đẹp:  Xếp 4/11 trường. Có 40 em đạt giải ( trong đó 10 em đạt giải nhất và 15 em đạt giải Nhì và còn lại 15 em đạt giải Ba và KK ).

– Giáo viên chủ nhiệm giỏi : Xếp thứ 4/11 trường. Có GV tham gia cấp Tỉnh

– Tham gia giao lưu CLB toán tuổi thơ, CLB STem

Hùng biện Tiếng Anh: Xếp thứ 6/11 trường.

– Báo cáo: Xếp thứ 3/11 trường

 1. Biện pháp thực hiện :

– Bồi dưỡng học sinh năng khiếu – Sử dụng tài liệu PTNL toán, Tviệt

– Tổ chức CLB toán tuổi thơ cho cho tất cả các khối từ 1 đến 5; Hỗ trợ kinh phí giấy, tem thư….Thưởng cho những tập thể cá nhân có bài đăng trên báo.

– Phân công giáo viên thường xuyên rèn chữ viết cho học sinh – tổ chức thi viết bài theo tháng, kì. Cuối năm chọn học sinh tham gia cấp huyện.

– Tổ chức cho CB GV đi học tập giáo dục Stem. Làm điểm tại 1 lớp, nhân rộng các khối lớp.

– Tổ chức đăng kí thi TOEFL PRIMARY cho những học sinh có nguyện vọng.

          – Làm tốt công tác thi đua khen thưởng.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN
 Thời gian  Nội dung công việc Ngườiphụ trách  Điều chỉnh
 Tháng 8/2018  – Tập huấn Hiệu trưởng các trường Tiểu học.- Tập huấn dạy học PTNL môn Toán, Tiếng Việt; dạy Tập làm văn theo Phương pháp trải nghiệm;- Tập huấn dạy học môn Mĩ thuật theo định hướng PTNL;- Tập huấn về Võ thuật – Võ nhạc, bài TD giữ giờ.

– Tập huấn bữa ăn học đường;

– Tham dự Hội nghị tổng kết năm học 2017-2018 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2018-2019 cấp Tiểu học tỉnh Nam Định, huyện Mỹ lộc.

– Triển khai công tác PCGD, XMC.

– Thực hiện các báo cáo nhanh đầu năm học.

– Bắt đầu năm học ( 28/8 tựu trường).

– Thực hiện tuần 0 ( lớp 2-5: bầu HĐTQ lớp – trường)

– SHCM

Bổ sung…………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………

-HT- QL,GV- GV MT

 

-TPT

-HT, YT

– HT

 

 

-HT,GV

-VP

-GVCN

-TTCM

Tháng 9/2018 – Khai giảng năm học 2018 – 2019, bắt đầu học kỳ I (5/9).- Phát mũ bảo hiểm do công ty Hon Đa Việt Nam tặng cho HS lớp 1.- XD kế hoạch năm học 2018 – 2019. Duyệt những nhiệm vụ trọng tâm của các Tổ, cá nhân.- Lập KH BDTX năm 2018-2019; KH 2 buổi/ngày

– Ổn định nền nếp dạy và học, thực hiện chương trình theo quy định.

– Triển khai môn Võ thuật – Võ nhạc và bài tập thể dục giữa giờ tới HS.

– Báo cáo số liệu về CSVC, HS, đội ngũ, thiết bị …đầu năm học về sở GD&ĐT.

– Nhập dữ liệu, xử lí, thống kế số liệu PCGDTH cấp trường, – Đón đoàn kiểm tra PCGD – XMC cấp huyện.

– SHCM .

– Phát động phong trào cải tiến, tự làm ĐDDH .

– Tổ chức viết bài Viết chữ Đúng và Đẹp tháng 9.

– Họp PH HS lần 1- Vận động tài trợ ủng hộ tủ đựng sách cuối mỗi lớp học.

– Dạy KNS và HĐ ngoài giờ chính khóa.

– CLB toán tuổi thơ, Tiếng Anh

– Phụ kém cho HS

– Tham gia lớp bồi dưỡng tư vấn tâm lí. Bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp.

– Tổ chức SN cho GV và HS

Bổ sung…………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………

-HT-GV lớp 1 

-HT

 

-HP

 

–         -TPT

 

-VP

 

-VP

 

-TTCM

-GVCN

-GVCN

-GV CN

 

-GV

-GVCN

-GV

 

 

-CĐ,GV

Tháng 10/2018 – Tổ chức HN CBCCVC – Xây dựng các quy chế.- Đại hội liên đội.- Tham gia học tập mô hình GD Stem và tổ chức thí điểm “CLB Stem” tại 1 lớp.- Đón đoàn Hỗ trợ, chia sẻ các hoạt động giáo dục giũa các huyện, thành phố do Sở GD&ĐT tổ chức.

– SHCM nghiên cứu bài học cấp huyện tại Mỹ Hà (Tiếng Việt lớp 2) và Mỹ Hưng (Toán lớp 3).

– Phát động hội thi GVG, GCVN giỏi cấp trường.

– Tổ chức viết bài thi Viết chữ Đúng và Đẹp tháng 10.

– Thanh tra toàn diện 02 đ/c, chuyên đề 02 đ/c

– Tổ chức dạy tiếng anh với yếu tố nước ngoài.

– Dạy KNS và HĐ ngoài giờ chính khóa.

– CLB toán tuổi thơ, Tiếng Anh

– Phụ kém cho HS

– Tổ chức SN cho GV và HS

– Phát các bài tuyên truyền của đội, lớp trực tuần

– Tiếp nhận tài trợ tủ các lớp

Bổ sung…………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………….

-HT-TPT-QL,GV-HT

– CB,GV

 

-TTCM

 

-CĐ

– GV

– KTNB

-TT Ostut

-GV

-GV

 

-CĐ, GV

–         TPT, trực tuần

-GVCN

Tháng 11/2018 – Tiếp tục thi GVG cấp trường và tham gia Hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp huyện.- Đón đoàn kiểm tra công nhận Phổ cập giáo dục – chống mù chữ của Sở GD&ĐT.- Tổ chức cho học sinh thi hùng biện T.Anh cấp trường.- Tổ chức kỉ niệm ngày Nhà giáo VN 20/11.

– SHCM theo nghiên cứu bài học cấp huyện tại Trần Quang Khải (Tiếng Anh), Mỹ Thuận  (Khoa lớp 4).

– Tổ chức viết bài thi Viết chữ Đúng và Đẹp tháng 11.

– Thanh tra toàn diện 02 đ/c, chuyên đề 02 đ/c

– Tổ chức dạy tiếng anh với yếu tố nước ngoài.

– Dạy KNS và HĐ ngoài giờ chính khóa.

– CLB toán tuổi thơ, Tiếng Anh

– Phụ kém cho HS

-Tổ chức SN cho GV và HS

– Phát các bài tuyên truyền của đội, lớp trực tuần

Bổ sung…………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………..

-GV-         -BGH,VP 

–         -GV TA

-BGH,TPT

-TTCM

-GVCN

-KTNB

-TT Ostut

-GV

 

-CĐ,GV

-TPT, lớp trực tuần

Tháng 12/2018 – Tham gia thi hùng biện T.Anh cấp huyện .- SHCM theo nghiên cứu bài học cấp huyện tại Mỹ Thắng (LS&ĐL lớp 5) và Mỹ Phúc (Mĩ thuật).- Kiểm tra khảo sát chất lượng học kỳ I .- Tổ chức viết bài thi Viết chữ Đúng và Đẹp tháng 12.

– Thanh tra toàn diện 02 đ/c, chuyên đề 02 đ/c

– Tổ chức dạy tiếng anh với yếu tố nước ngoài.

– Dạy KNS và HĐ ngoài giờ chính khóa.

– CLB toán tuổi thơ, Tiếng Anh

– Phụ kém cho HS

-Tổ chức SN cho GV và HS

– Phát các bài tuyên truyền của đội, lớp trực tuần

Bổ sung…………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………

-GV T.A-TTCM-HP-HP

-GVCN

-KTNB

 

-CLB

-GVCN

-GV

CĐ,GV,HS

-TPT

Tháng 1/2019 – Kết thúc học kỳ I ( ngày 08/01/2018) – Bắt đầu học kỳ II (ngày 10/01/2019);- Làm báo cáo cuối kì I, nộp Sở GD&ĐT (ngày 12/01/2019)- Tổ chức Liên hoan phát triển năng lực học sinh với chủ đề “Tăng cường các hoạt động Ứng dụng – Trải nghiệm – Sáng tạo” cấp trường.- Tổ chức giao lưu câu lạc bộ Toán tuổi thơ cấp trường.

– SHCM theo nghiên cứu bài học cấp huyện tại Mỹ Tiến (TNXH lớp 3) và Mỹ Thành (Âm nhạc ).

– Tổ chức viết bài thi Viết chữ Đúng và Đẹp tháng 1.

– Thanh tra toàn diện 02 đ/c, chuyên đề 02 đ/c

– Tổ chức dạy tiếng anh với yếu tố nước ngoài.

– Dạy KNS và HĐ ngoài giờ chính khóa.

– CLB toán tuổi thơ, Tiếng Anh

– Phụ kém cho HS

-Tổ chức SN cho GV và HS

– Phát các bài tuyên truyền của đội, lớp trực tuần.

– Họp Phụ huynh thông qua KH nâng cấp nhà VS.

Bổ sung…………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………

-VP-GV-         -HT

–         -TTCM

–         -GV

–         -KTNB

–         -TT Ostut

–         -GV

–         -GV

–         -GV

–         -CĐ,GV

–         -TPT

–         -GVCN

 

-GV

-GV,HS

-TPT

-BGH,GV

Tháng 2/2019 – Nghỉ Tết Nguyên Đán- Báo cáo tình hình sau nghỉ Tết.- Tham dự Liên hoan phát triển năng lực cấp huyện.- SHCM theo nghiên cứu bài học cấp huyện tại Mỹ Thịnh  (Thể dục) và Mỹ Trung (Đạo đức).

– Tổ chức viết bài thi Viết chữ Đúng và Đẹp tháng 2.

– Tổ chức dạy tiếng anh với yếu tố nước ngoài.

– Dạy KNS và HĐ ngoài giờ chính khóa.

– CLB toán tuổi thơ, Tiếng Anh

– Phụ kém cho HS

– Tổ chức SN cho GV và HS

– Phát các bài tuyên truyền của đội, lớp trực tuần

-HT-GV-TTCM

-GV

-TTOstut

-GV

-GV

-GV

-CĐ,GV

-TPT

Tháng 3/2019 – SHCM theo nghiên cứu bài học cấp huyện tại trường tiểu học Mỹ Thành (Âm nhạc), Mỹ Tân (Tin học).- Tổ chức viết bài thi Viết chữ Đúng và Đẹp tháng 3.- Thanh tra toàn diện 02 đ/c, chuyên đề 02 đ/c- Tổ chức dạy tiếng anh với yếu tố nước ngoài.

– Dạy KNS và HĐ ngoài giờ chính khóa.

– CLB toán tuổi thơ, Tiếng Anh

– Phụ kém cho HS

-Tổ chức SN cho GV và HS

– Phát các bài tuyên truyền của đội, lớp trực tuần

Bổ sung………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………

-TTCM-GV-KTNB

-TTOstut

-GV

-GV

– GV

-CĐ,GV

-TPT

 

Tháng 4/2019  – Đón đoàn kiểm tra của Sở GD&ĐT.- Khảo sát chất lượng cuối năm học theo hướng phát triển năng lực (đề của Sở GD).- Tổ chức viết bài Viết chữ Đúng và Đẹp tháng 4. Chọn bài dự thi cấp Huyện.- Thanh tra toàn diện 02 đ/c, chuyên đề 02 đ/c

– SHCM

– Tổ chức dạy tiếng anh với yếu tố nước ngoài.

– Dạy KNS và HĐ ngoài giờ chính khóa.

– CLB toán tuổi thơ, Tiếng Anh

– Phụ kém cho HS

– Tổ chức SN cho GV và HS

– Phát các bài tuyên truyền của đội, lớp trực tuần

– Duyệt nhân sự năm học 2019-2020 với PGD

Bổ sung……………………………………………………………. ……………………………………………………………………………

–         HT-         HP-         GV-         GV

 

-KTNB

-TTCM

-TT Ostut

-GV

-GV

-GV

-CĐ,GV

-TPT

Tháng 5/2019 – Kết thúc học kỳ II ( ngày 20/5/2019)- Tổ chức kiểm tra cuối năm, thống kê chất lượng, nộp báo cáo năm học về Sở GD&ĐT ( ngày 24/5/2019)- Xét hoàn thành chương trình tiểu học cho học sinh lớp 5Đánh giá HT, Phó hiệu trưởng, GV theo Chuẩn.

– Thanh tra toàn diện, chuyên đề các GV còn lại .

– Tổ chức dạy tiếng anh với yếu tố nước ngoài.

– Dạy KNS và HĐ ngoài giờ chính khóa.

– Bàn giao chất lượng cuối năm

-Tổ chức SN cho GV và HS

– Họp PH HS cuối năm (Kêu gọi ủng hộ nâng cấp nhà vệ sinh HS)

– Tổng kết năm học.

Bổ sung…………………………………………………………………. …………………………………………………………………………….

-VP-HT

-HT

-KTNB

TTOstut

-GV

-GV

-CĐ,GV

– GVCN

 

-HT,GV

Tháng 6/2019 Tham dự tập huấn do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức.- Chuẩn bị triển khai tập huấn chuyên môn hè chuẩn bị cho năm học 2019-2020.- Sửa nhà vệ sinh học sinh. -HT-HP- HT

Hiệu trưởng trường Tiểu học Mỹ Thắng cam kết thực hiện có hiệu quả chỉ tiêu và kế hoạch đề ra.

Nơi nhận:– Tổ Tiểu học  (để b/c)- Tổ trưởng, khối trưởng- Lưu VP           HIỆU TRƯỞNG                                         Lê Thị Hoàng Hà