Kế hoạch khai giảng

Tháng Tám 28, 2019 8:03 chiều
PHÒNG GD- ĐT HUYỆN MỸ LỘC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC MỸ THẮNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 Số:   79  /KH- THMT        Mỹ Thắng, ngày 27 tháng 8 năm 2019

KẾ HOẠCH KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2019-2020

TRƯỜNG TIỂU HỌC MỸ THẮNG

Thực hiện công văn số 929/SGDĐT-VP ngày 01/8/2019 của Sở GD&ĐT; Công văn 201/ PGD ĐT- HCTH ngày 6 tháng 8 năm 2019 của PGD huyện Mỹ Lộc V/v chuẩn bị cho năm học mới và hướng dẫn tổ chức lễ khai giảng năm học 2019-2020.

Trường tiểu học Mỹ Thắng xây dựng kế hoạch tổ chức buổi lễ khai giảng năm học 2019 – 2020 với các nội dung cụ thể sau:

   I/ Mục đích, yêu cầu:

          – Lễ khai giảng được tổ chức ngắn gọn, trang trọng, đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên

– Tạo không khí vui tươi, phấn khởi, sẵn sàng bước vào năm học mới cho các thầy giáo, cô giáo, các em học sinh; đảm bảo đúng ý nghĩa ngày “ Toàn dân đưa trẻ đến trường”;

– Tổ chức khai giảng là dịp thể hiện sự quan tâm, giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể, đồng thời thu hút được sự quan tâm, ủng hộ của toàn xã hội đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo.

  II/ Nội dung kế hoạch:

  1. Thời gian tổ chức

7 giờ 00 phút ngày 5 tháng 9 năm 2019

  1. Địa điểm tổ chức

– Địa điểm: Tại  trường Tiểu học Mỹ Thắng.

– Địa điểm dự phòng khi trời mưa là : Văn phòng ( Khách mời) và trong lớp học ( Gv và học sinh)

  1. Thành phần dự lễ khai giảng.

–   Đại biểu mời:

+ Đại biểu PGD :

+ Đại biểu xã  : Mời TTĐU- HĐND-UBND- trưởng các ban ngành đoàn thể;

+ Trạm y tế ;

+ Ban đại diện cha mẹ học sinh các lớp;

–  Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường.

–  Tất cả học sinh toàn trường

 

 

  1. Nội dung, chương trình buổi lễ:

* Phần lễ :

– Đón học sinh lớp 1,

– Chào cờ , hát quốc ca

– Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu ,

– Đọc thư của chủ tịch nước nhân ngày khai giảng ,

– Diễn văn khai giảng năm học

– Đánh trống khai trường;

– Chúc mừng của đại biểu.

–  Đại diện UBND trao tặng mũ BH của Honda Việt Nam cho đại diện HS lớp 1: 5 em

* Phần Hội  :

– Văn nghệ chào mừng

– Màn múa hát toàn trường ;

– HS chơi các trò chơi dân gian;

  1. Công tác chuẩn bị cho lễ khai giảng.

– Tổ chức lao động tu sửa cơ sở vật chất nhà trường; vệ sinh, tu sửa khuôn viên nhà trường đảm bảo Xanh – sạch- đẹp.

– Nhà trường họp phân công nhiệm vụ, công việc cho các tổ chức, đoàn thể và từng cá nhân cụ thể, chi tiết.

– Chuẩn bị mọi điều kiện cho trước, trong và sau khai giảng.

– Thông báo với phụ huynh học sinh để đưa đón học sinh đến dự khai giảng đầy đủ an toàn.

– Luyện tập các tiết mục văn nghệ, tổng duyệt cả trường trước khi tổ chức ;

– Báo cáo công tác chuẩn bị cho Đảng uỷ, UBND xã và gửi giấy mời các thành phần đến dự lễ khai giảng.

  1. Kinh phí sinh hoạt:(Kinh phí sinh hoat có dự toán chi riêng)

Trên đây là kế hoạch tổ chức lễ khai giảng năm học 2019 – 2020 của trường Tiểu học Mỹ Thắng.

 

Nơi nhận:– Phòng GD&ĐT (để B/cáo);- Đảng ủy, UBND (B/cáo);

– Lưu VP

  HIỆU TRƯỞNG 

 

Lê Thị Hoàng Hà