MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG “NGÀY TẾT CỦA EM – CHUNG TAY CÙNG HỌC SINH CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN”

Tháng Hai 4, 2019 9:11 sáng

1d30215064e887b6def9 2a8298ccdd743e2a6765 2acb8a8ecf362c687527 9d8cff19baa159ff00b0 25a847c90271e12fb860 96d404ae4116a248fb07 523c2d6468dc8b82d2cd 612d46b5030de053b91c 9765e01ca5a446fa1fb5 16097f993a21d97f8030 a6a31f385a80b9dee091 a058152c5094b3caea85 ada943c7067fe521bc6e bc51d51c90a473fa2ab5 d0f5dda998117b4f2200 d5d0a3a3e61b05455c0a e7ef797e3cc6df9886d7 e89274e93151d20f8b40 ea3f8ba5ce1d2d43740c eac9b6bcf304105a4915