THÔNG BÁO : CAM KẾT CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC, NĂM HỌC 2018-2019 CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC

Tháng Sáu 20, 2019 8:11 chiều

 

STT Nội dung Chia theo khối lớp
Lớp1 Lớp2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5
I Điều kiện tuyển sinh 185 141 137 124 122
II Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục thực hiện 35 Tuần thực học 35 Tuần thực học 35 Tuần thực học 35 Tuần thực học 35 Tuần thực học
III Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình. Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh  – Họp Cha mẹ học sinh 3 lần / năm
– Thực hiện nghiêm túc các nội quy của nhà trường
-Tham gia một số các hoạt động ngoại khóa của nhà trường
IV Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục  Học sinh được cung cấp đầy đủ thông tin về nhà về GVCN
Được học tập theo chương trình chuẩn của BGD, học KNS, tham gia CLB theo sở thích
Có thời khóa biểu cho từng khối lớp
Được thực hành phòng máy tính và sử dụng Internet miễn phí;
Được đọc sách tại thư viện trường, lớp
Được tham gia các hoạt động nhằm PTNL người học
V Kết quả năng lực, phẩm chất, học tập, sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được        Đạt năng lực
– Tự phục vụ, tự quản: 713 học sinh
– Hợp tác: 713 học sinh
– Tự học và giải quyết vẫn đề: 713 học sinh
       Phẩm chất
– Chăm học, chăm làm: 713 học sinh
– Tự tin, trách nhiệm: 713 học sinh
– Trung thực, kỉ luật: 713 học sinh
– Đoàn kết, yêu thương: 713 học sinh
       Sức khỏe tốt: 95% học sinh
– Một học sinh KT khối 2 không đánh giá
VI Khả năng học tập tiếp tục của học sinh HTCT lớp học: + Khối 1: 183 học sinh
                      + Khối 2: 141 học sinh
                      + Khối 3: 140 học sinh
                      + Khối 4: 124 học sinh
HTCT Tiểu học: 122 học sinh
        Mỹ Thắng, ngày 31 tháng 5 năm 2019
      Thủ trưởng đơn vị
      (Ký tên và đóng dấu)
             
           Đã kí  
             
          Lê Thị Hoàng Hà