Tổ chức

TT Họ và tên Ngày sinh Nơi ở Trình độchuyên môn Năm vào ngành Phân côngchuyên môn Ghi chú
1 Lê Thị Hoàng Hà 3/2/1972 9B khu quân Nhân , Thống Nhất,Nam Định ĐH 1991 HT
2 Trần Thị Gấm 19/9/1964 Xóm 9 Mỹ Thắng,Mỹ lộc,Nam Định 1985 P.HT
3 Nguyễn Thị Liên 18/6/1986 36/109 đường Điện Biên, TP. Nam Định ĐH 2009 Dạy lớp 1A
4 Trần Thị Sinh 4/3/1963 Mỹ Thắng, Mỹ Lộc, Nam Định 1986 Dạy lớp 1B Khối trưởng khối 1
5  Vũ Thị Vân  19/5/1987  Hòa Hậu, Lý Nhân, Hà nam  CĐ

 

2009 Dạy lớp 1C
6 Đặng Thị Điệp 8/3/1988 Ngọc Lũ, Bình Lục, Hà Nam TC 2009 Dạy lớp 1D
7 Đồng Thị Minh Hoa 22/11/1957 Tổ 24 phường Trần Quang Khải , Nam Định TC 1980 Dạy lớp 2A HĐ trường hết T5/2016- Nghỉ hưu
8 Nguyễn Thị Mây 26/12/1971 33/10, Nguyễn Bỉnh kiêm,Hoà Vượng, NĐ ĐH 1990 Dạy lớp 2B Khối trưởng khối 2
9 Trần Thị Hoa 3/12/1987 Mỹ Hưng, Mỹ Lộc, Nam Định TC 2008 Dạy lớp 2C
10 Lương Huyền Trang 2/5/1993 Mỹ Thuận, Mỹ Lộc, Nam Định 2015 Dạy lớp 3A
11 Phạm Thị Diễm Lệ 1/6/1992 Tam Thanh, Vụ Bản, Nam Định 2014 Dạy lớp 3B
12 Trần Duy Hưng 12/8/1973 62i, ô 18 Hạ Long, TP Nam Định    ĐH 2001 Dạy lớp 3C TT 1+2+3
13 Phạm T Lan Hương 20/10/1972 22/133 Trường Chinh, TP Nam Định 1993 Dạy lớp 4A CTCĐ, TT 4 + 5
14 Trần Thị Đào 20/10/1993 Mỹ Thắng, Mỹ Lộc, Nam Định 2014 Dạy lớp 4B
15 Trần Thị Hương 27/12/1990 Mỹ Tân, Mỹ Lộc, Nam Định 2011 Dạy lớp 4C Chuyển T8 /2016 đi Mỹ Tân
16 Triệu Thanh Bình 2/9/1963 33B Bắc Trần Đăng Ninh, TP. Nam Định TC 1994 Dạy lớp 5A
17 Nguyễn Thị Phượng 5/9/1979 62i, ô 18 Hạ Long, TP Nam Định ĐH 2001 Dạy lớp 5B Chuyển T8/2016 đi Trần Tế Xương
18 Trần T Thanh Hoa 4/3/1986 Mỹ Thuận, Mỹ Lộc, Nam Định TC 2009 Dạy lớp 1
19 Vũ Đình Sáng 8/5/1980 Xóm Đoài, Mỹ Thắng, Mỹ lộc ĐH 2005 Dạy Mỹ thuật 2,4,5B
20 Phạm Thị Loan 10/1/1978 Thôn Phú Ốc, Lộc Hoà, TP. Nam Định ĐH 1999 Dạy Mỹ thuật 1,3,5A
21 Trần Thị Hồng 6/1/1981 Mỹ Thắng, Mỹ Lộc, Nam Định ĐH 2004 Dạy Âm nhạc TPT
22 Trần Thị Kim Huế 23/6/1989 Mỹ Tiến, Mỹ Lộc, Nam Định ĐH 2010 Dạy Âm nhạc
23 Phùng Thị Yên 11/5/1985 19/151 Điện Biên, TP. Nam Định 2006 Dạy Tiếng Anh 1,3,5B
24 Nguyễn Thị Sen 6/6/1986 119/703 đường Trường Chinh 2011 Dạy Tiếng Anh 2,4,5A
25 Trần Thị Thu Hằng 22/7/1992 Đặng Xá, TT Mỹ Lộc 2013 Dạy Thể dục
26 Khổng Thúy An 10/9/1987 TP. Nam Định ĐH 2013 VP- Tin Hợp đồng huyện
27 Trần Thị Hải 14/1/1986 Tổ dân phố Trung Quyn,Thị trấn Mỹ Lộc ĐH 2009 Dạy Tin học
28 Trần Thị Hương Ly 6/7/1985 Xóm 9 Mỹ Thắng Nam Định ĐH 2012 VP- Kế toán Hợp đồng huyện
29 Trần Thị Thủy 26/5/1988 Số 8 ngõ 139 Lưu Hữu Phước,P. Hạ Long TC 2010 Y tế
30 Nguyễn Thị Mơ 20/11/1960 9B, Bắc Trần Đăng Ninh. TP Nam Định TC 1984 Giáo viên văn hóa Nghỉ hưu tháng 12/2015
31 Đặng Thị Phương Anh 15/07/1995 Thị trấn Mỹ Lộc, Nam Định 2016 Dạy lớp  2
32 Trần Đình Tùng 28/9/1994 Lộc Hòa, Nam Định 2016 Dạy lớp 4
33  Nguyễn Tài Hùng  07/02/1994  Thành Lợi Vụ Bản 2018 Dạy lớp 2
34  Nguyễn Thị Ngoan  17/07/1996  Liên Bảo Vụ Bản  2018 Dạy lớp 1